Frågor och svar för företag om den nya riskklassningen från och med 2024

Hur påverkas mitt företag av den nya riskklassningsmodellen och vad behöver jag göra? Här får du svar på de vanligaste frågorna från livsmedelsföretag om den nya riskklassningsmodellen. 

Hur påverkas mitt företag av den nya modellen?

Den nya riskklassningen kan göra att ditt företag får mer kontroll än i dag, eller mindre, eller ungefär lika mycket. Det beror på att kontrollfrekvensen beräknas på ett nytt sätt. Du kommer att få lämna in uppgifter om din verksamhet till din kontrollmyndighet. Baserat på de uppgifterna kommer ditt företags nya kontrollfrekvens att beräknas.

När påverkas mitt företag av den nya modellen?

Den nya riskklassningen tas i bruk 2024. Det är då som ditt företag börjar få kontroll enligt de kontrollfrekvenser som beräknas genom den nya riskklassningen.

Däremot kommer själva omklassningen att ske under 2023. Du behöver därför redan under 2023 lämna in uppgifter som behövs för att kontrollmyndigheterna ska kunna omklassa din verksamhet. Din kontrollmyndighet kommer att meddela hur och när du ska lämna in uppgifter för omklassning.

Varför gör Livsmedelsverket den här förändringen?

Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över den modell som i dag beräknar hur mycket kontroll ett livsmedelsföretag ska få. Den modell som används i dag har bland annat inte använts på likvärdigt sätt över hela landet. Den nya riskklassningen ska göra att livsmedelsföretag får lika mycket och samma sorts kontroll oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Verksamheter ska alltså klassas och kontrolleras likadant oavsett om de befinner sig i Skåne, Stockholm eller Norrbotten.

Med den nya riskklassningen ska kontrollen också riktas dit den ger störst effekt. Dagens modell har gjort att vissa typer av verksamheter har haft väldigt lite kontroll i förhållande till kontrollbehovet, medan andra har fått onödigt mycket.

Sammanfattningsvis ska kontrollen genom den nya riskklassningen bli mer likriktad, riskbaserad, träffsäker och verkningsfull. 

Kommer det att kosta att lämna nya uppgifter för omklassningen?

Det kommer inte att kosta att lämna uppgifter om din verksamhet, men det kan komma att kosta att bli omklassad. Det är upp till varje kontrollmyndighet att bestämma om de tar betalt för omklassningen eller inte.

Kommer kontrollen att bli dyrare för mig som företagare?

Det beror på vilken verksamhet du har. För vissa blir det mer kontroll med den nya riskklassningen och för vissa blir det mindre. Du kommer själv att kunna se vilka beräkningar som ligger till grund för din nya kontrollmängd.

Hur kan jag minska min kontrollmängd?

Om du är certifierad genom så kallad tredjepartscertifiering kommer du att kunna få en minskning (reduktion) av den offentliga kontrollen. De certifieringar som ger denna reduktion finns upptagna i Livsmedelsverkets förteckning nedan.
Reduktion av kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Redan idag kan verksamheter som visat god efterlevnad av livsmedelslagstiftningen få minskad kontroll, så kallad A-klass. Denna möjlighet har dock använts väldigt olika mellan olika kommuner. I den nya modellen finns en skyldighet för myndigheterna att sänka kontrollfrekvensen för företagen under vissa förutsättningar. Det kallar vi för reduktion genom god efterlevnad.
Reduktion av kontrollfrekvens genom god efterlevnad - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Vad behöver jag som företagare göra?

Under 2023 kommer du att behöva lämna in uppgifter om företagets verksamhet. Din kontrollmyndighet kommer att meddela hur och när ditt företag ska lämna in uppgifter för omklassning.

Senast granskad 2023-02-13