Kategori Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör, etc.)

Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör, etc.)

Godk.nr Namn Postadress Ort

Namn på registrerad skyddad beteckning

  Kalvdans i Kulling AB Västergårdsgatan 49 524 30 Herrljunga Kullings Kalvdans

Tillverkare av skyddade beteckningar

Senast granskad 2023-10-10