Avgifter enligt EU:s kontrollförordning

På denna sida finns information om avgifter för kontroll vid anläggningar vars huvudsakliga verksamhet är styckning, produktion från mjölk eller produktion och utsläppande på marknaden av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

För dessa anläggningar ska avgifter beräknas utifrån förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (kontrollförordningen).

I kontrollavgiften ingår förutom tiden för kontroll på plats, eller på distans, även tiden för förberedelse och efterarbete av kontrollen. Ofta sker förberedelser inför och efterarbete från en kontroll en annan dag än själva kontrollen på plats. Tid för kontrollen registreras på den dag arbete görs. Avgiften debiteras per påbörjade 15 minuter och dag.

Företag ska även betala för kontroll som inte ursprungligen var planerad. Avgiften debiteras per påbörjade 15 minuter och dag.

Avgiften för planerad kontroll är:

  • 2023: 1 900 kronor per timme. 
  • 2024: 1 990 kronor per timme.

Avgiften för kontroll som inte var planerad är:

  • 2023: 1 900 kronor per timme. 
  • 2024: 1 990 kronor per timme.
Senast granskad 2023-04-11