Matsvinn

Tillagad mat i hög, kött, grönsaker med mera.

Matsvinn är sådant som har producerats för att användas som livsmedel, men som av olika anledningar inte äts upp. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan och av många olika skäl. Därför behövs också en mängd åtgärder inom olika delar av livsmedelssystemet för att komma åt problemet.

Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen. Men det som sker innan maten når konsumenten påverkar hur stort svinnet i hushållen blir. Därför behöver olika aktörer i livsmedelskedjan till exempel producenter och butiker engagera sig för att vi ska lyckas minska matsvinnet.

Senast granskad 2021-05-25