Nyord om matsvinn – öppet för andra aktörer

Livsmedelsverket har tagit fram konceptet Nyord om matsvinn – ett sätt att guida konsumenter till hur de kan minska sitt matsvinn. Vi kallar det här nyorden svinniska. Vill du använda nyorden? Länkar till kampanjmaterial finns längst ner på sidan. Hjälp oss sprida budskapet!

Vi vill att så många som möjligt ska  börja tänka mer på hur de kan minska sitt matsvinn i vardagen. Med nyorden om matsvinn vill vi medvetandegöra och inspirera till att inte slänga mat. Målguppen är i första hand hushåll, men alla aktörer kan använda nyorden i sin kommnikation. .

Senast granskad 2022-09-07