Frågor och svar om bambu och plast i tallrikar och muggar

Liten pojke äter soppa med en sked

Tallrikar och muggar och liknande som innehåller en blandning av plast och bambu kan vara hälsofarliga. Att blanda materialen plast och bambu i exempelvis tallrikar är inte tillåtet, men varningar inom EU visar att det ändå förekommer.

Vilka produkter gäller varningarna?

Varningarna gäller alla produkter som innehåller en blandning av plast och exempelvis bambu. Det kan till exempel vara tallrikar, muggar eller bestick. Ofta är produkterna riktade till barn och marknadsförs som miljövänliga.

Varför varnas det för produkterna?

När bambufibrer, bambumjöl eller majsmjöl blandas med någon form av plast, till exempel melamin, kan exempelvis en tallrik släppa ifrån sig ämnena, melamin och formaldehyd, till maten på tallriken.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har sådana här produkter hemma?

Fråga tillverkaren eller säljaren om du är osäker på vad de tallrikar, muggar eller bestick du har hemma är gjorda av. Hen ska kunna svara på dina frågor. Det är inte tillåtet att tillverka eller sälja tallrikar, muggar eller liknande som innehåller en blandning av plast och bambu.

Du kan också kontakta din kommun, för att framföra klagomål på material eller produkter som du misstänker vara otillåtna.

Mitt barn har ätit mat och druckit från tallrikar och muggar av denna typ. Behöver jag vara orolig?

Nej, enligt vår bedömning behöver du inte vara orolig. När man bedömer hälsorisker sätts gränsvärden med en god säkerhetsmarginal, men det är ändå viktigt att inte utsätta barn för den här sortens oönskade ämnen. Det man konstaterat är att produkterna skulle kunna innebära en hälsorisk för barn om de används dagligen och under en lång tid och framför allt då de använts till varm, flytande mat och dryck (70 grader eller mer). För att minimera riskerna är det därför viktigt att du slutar att använda produkterna.

Vad säger lagen?

Inom EU är det inte tillåtet att blanda växtfibrer som bambu eller majs och plast i produkter som ska komma i kontakt med livsmedel. Att tillverka  och sälja tallrikar, muggar eller bestick i ren bambu är däremot tillåtet.

Vad gör Livsmedelsverket när det kommer en varning från andra länder i EU?

När Livsmedelsverket får information om att det finns olagliga produkter som innehåller en kombination av bambu och plast i Sverige kontaktas behörig kontrollmyndighet för uppföljning av detta.

Vad säger lagstiftningen?

Bambu och andra icke godkända naturmaterial får inte tillsättas i plast som är avsett att komma i kontakt med livsmedel. En produkt som är tillverkad av en blandning av plast och bambu definieras som en plastprodukt. Se definitionen av plast i artikel 3.2 i EU-förordning 10/2011.

För alla typer av plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel så gäller bestämmelserna i EU-förordning 10/2011. Av artikel 5.1 i nämnda förordning framgår att endast ämnen som ingår i unionsförteckningen över godkända ämnen i bilaga I får användas avsiktligt vid tillverkning av plastskikt i material och produkter av plast. För att ett ämne ska komma på unionsförteckningen krävs det att företag som vill använda det ansöker om ett godkännande i enlighet med EU:s ramförordning (EG) nr 1935/2004 om kontaktmaterial. Bambu finns inte listat i unionsförteckningen.

Det är blandningen av icke godkända naturmaterial (såsom bambu) och plast som är otillåten. Skälet till att det skrivs så mycket om just bambu i plast är för att det har kommit många varningsmeddelanden om dessa bambuplastprodukter. Det har visat sig att det kan migrera formaldehyd och/eller melamin från dessa produkter i halter som är hälsoskadliga.

Även om leverantören genom testprotokoll kan visa att det från de produkter som leverantören tillhandahåller inte migrerar formaldehyd och/eller melamin så är det inte tillåtet att sälja plastprodukter som innehåller bambu. Dessa uppfyller inte gällande bestämmelser. För att få saluföra plastprodukter med bambu eller andra naturmaterial krävs att ämnet är godkänt och återfinns på unionsförteckningen (bilaga I till EU-förordning 10/2011).

Exempel på naturliga material som idag är godkända och listade på unionsförteckningen är vissa stärkelser (tex majsstärkelse), trämjöl och fibrer samt malda solrosfröskal (som får användas men med vissa begränsningar).

Vad gör myndigheterna?

Företagen är skyldiga att följa relevanta EU-gemensamma och svenska bestämmelser rörande material som kommer i kontakt med livsmedel.
Om Livsmedelsverket får information från andra EU-länders myndigheter om att olagliga produkter bestående av bambu och plast har levererats till Sverige, kontaktas behörig kontrollmyndighet för de företag som släpper ut dessa på marknaden.

Vad kan företagen göra?

Produkter som består av en blandning av plast och bambu och andra icke godkända naturmaterial uppfyller inte EU-lagstiftningens krav och får enligt denna inte släppas ut på marknaden. Enligt EU-lagstiftningen så får produkterna inte fortsätta säljas eftersom de inte uppfyller kraven i EU-lagstiftningen. Detta gäller för hela leveranskedjan.

För att minska risken att fler otillåtna plastprodukter kommer ut på marknaden är det värdefullt om berörda företag har kontakt och dialog med de företag de levererat till eller köpt otillåtna plastprodukter från.

Senast granskad 2024-06-04