Handelsbeteckningar för fisk- och vattenbruksprodukter

Här hittar du en lista på handelsbeteckningar för fisk- och vattenbruksprodukter. Här finns också information om området.

Så ska fisk- och vattenbruksprodukter märkas med handelsbeteckning

Företag som säljer fisk, kräftdjur och blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur samt tång och alger ska ge konsumenten information om handelsbeteckning, produktionsmetod och ursprung. Det ska ske genom lämplig märkning eller affischering. Bestämmelserna gäller inte för fiskare eller odlare som säljer mindre mängder fisk till konsument.

Den här sidan handlar om den handelsbeteckning som ska anges. Handelsbeteckningarna bestäms av EU-ländernas myndigheter på området. I Sverige är det Livsmedelsverket. Produkter som saknar handelsbeteckning får inte säljas.

Grundreglerna finns i förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

På färdigförpackningar ska livsmedlets beteckning vara samma som den bestämda handelsbeteckningen.

För sammansatta livsmedel med fisk (till exempel fiskgratäng) kan fiskråvaran i ingrediensförteckningen anges med kategoribeteckningen "fisk" och arten behöver inte namnges. Om du ändå vill ange fiskarten ska den beslutade beteckningen användas. Se föreskriften och tabellen nedan.

Eftersom det saknas kategoribeteckning för kräftdjur och blötdjur ska de anges med handelsbeteckning i ingrediensförteckningen. Även på restaurangmenyer och liknande ska den bestämda beteckningen användas om du vill precisera vilken art som ingår.

Om du vill sälja en art av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur som saknar fastställd handelsbeteckning, anmäl det till Livsmedelsverket som beslutar om en tillfällig beteckning och publicerar den i tabellen nedan.

Efterhand permanentas de tillfälliga beteckningarna genom att fastställas i SLVFS 2001:37 som definitiva handelsbeteckningar. Det sker efter samråd med branschen och naturvetenskaplig expertis. En handelsbeteckning ska vara tillräckligt klargörande när det gäller livsmedlets art och får inte vilseleda konsumenten.

Tillfälliga handelsbeteckningar

De tillfälliga beteckningar som gäller listas i tabellen nedan.

Med anledning av en ansökan om handelsbeteckningar för flera bläckfiskar har Livsmedels­verket kommit fram till att gruppbeteckningar är enklare att hantera och därmed lämpligare att använda, så länge inte kännedom om den enskilda arten är av betydelse för konsumentens val av bläckfisk. Sådana lämpliga gruppbeteckningar för bläckfisk är åttaarmad respektive tioar­mad bläckfisk. Observera att det fullständiga vetenskapliga namnet alltid ska framgå.

För att ge utrymme för en enhetlig märkning av bläckfisk har Livsmedelsverket beslutat om tillfälliga beteckningar även för de arter, som det fastställts definitiva beteckningar för i SLVFS 2001:37. Du kan använda de tillfälliga beteckningarna i stället för de definitiva. Livsmedelsverket kommer att fasa ut de definitiva artegna beteck­ningarna i samband med nästa ändring av föreskrifterna.

Vetenskapligt namn Tillfällig handelsbeteckning Definitiv beteckning
 Fisk
Aluterus Monoceros Grå filfisk  
Amblygaster clupeoides Slutbukssardinell  
Anoplopoma fimbria Kolfisk  
Aprion Virescens Grön snapper  
Arapaima gigas Arapaima  
Argyrosomus japonicus Japansk havsgös  
Arius africanus Östafrikansk havsmal  
Arius quadriscutis Bressoumal  
Atheresthes evermanni Kamtjatkaflundra  
Atherina boyeri
Liten silversida  
Atherina hepsetus Silverbandsfisk  
Atule mate Gulstjärtad taggmakrill  
Bagre bagre Coco havsmal  
Barbonymus altus Björknabarb  
Carangoides fulvoguttatus Guldfläckig taggmakrill  
Caranx hippos Gullöpare  
Cephalopholis fulva Coney grouper  
Channa micropeltes Indonesisk jätteormhuvudfisk  
Channa marulioides Kejsarormhuvudfisk  
Channa striata Randig ormhuvudfisk  
Cheilopogon atrisignis Glidflygfisk  
Cirrhinus microlepis Småfjällig karp  
Clarias gariepinus Afrikansk ålmal/Clarias  
Cynoscion jamaicensis Jamaicansk vekfisk  
Cynoscion virescens Grön vekfisk  
Decapterus lajang Hästmakrill  
Decapterus maruadsi Japansk taggmakrill  
Diplodus sargus Vitblecka  
Engraulis anchoita Anchoita  
Epinephelus areolatus Areolgrouper  
Ethmalosa fimbriata Bongasill  
Galaxias maculatus Fläckig galaxid  
Galeoides decadactylus Afrikansk trådfening  
Helicolenus barathri
Nyzeeländsk blåkäft  
Heteropneustes fossilis Lungmal  
Karalla dussumieri Dussumier's ponyfish  
Labeo ariza Dykarp1  
Larimichthys crocea Gul havsgös  
Larimichthys polyactis Guveka/Gulmagad havsgös  
Lepidopsetta polyxystra Nordlig stillahavsspätta  
Lepidocephalichthys guntea
Gunteanissöga  
Lethrinus miniatus Rödbrokig kejsarabborre  
Lethrinus nebulosus Paljettfisk  
Lithognathus mormyrus Randig sparid  
Liza parsia Guldprickig multe  
Lutjanus vitta Brunstrimmad snapper  
Macruronus magellanicus Chilensk Hoki/Argentinsk Hoki  
Makaira mazara Blå marlin  
Megalsapis cordyla Torpedlöpare  
Mene maculata Fläcklig månfisk  
Monopterus albus Risål  
Mullus auratus Guldmulle  
Mystus cavasius Gangetisk mystusmal  
Nemipterus bathybius Trådfenad braxen  
Nemipterus japonicus Japansk vimpelsnapper  
Nemipterus hexodon Gulbandad vimpelsnapper  
Notopterus notopterus Silverknivfisk  
Nemipterus virgatus Gul vimpelsnapper  
Ompok pabda Pabdamal  
Otolithes ruber Tigerhandvecka  
Pagrus major Japansk rödbraxen  
Pethia ticto Tictobarb  
Piaractus brachypomus Paku  
Polyprion oxygeneios
Hapukuvrakfisk  
Pomatomus saltatrix Blåfisk  
Priacanthus macracanthus Röd storögonfisk  
Priacanthus tayenus Violett storögonfisk  
Pristipomoides filamentosus Rosa snapper  
Pristipomoides typus Brunfläckig grouper  
Pseudocaranx dentex Gulbandad hästmakrill  
Pterocaesio tile Svartbandad fysiljär  
Pylodictis olivaris Platthuvad mal  
Rastrelliger brachysoma Kort makrill  
Salmostoma bacaila Indisk groplöja  
Salvelinus alpinus Fjällröding/röding  
Sardinella gibbosa Guldstreckad sardinell  
Sardinella longiceps Indisk sardinell  
Saurida elongata Slank ödlefisk  
Scarus ghobban Blåbandad Papegojfisk  
Sciades proops Krucifixfisk  
Scomber colias Spansk makrill  
Scomberomorus commerson Strimmig kungsmakrill  
Scomberomorus maculatus Fläckig kungsmakrill  
Selar crumenophthalmus Storögonselar  
Selaroides leptolepis Guldbandsselar  
Selene setapinnis Atlantisk hästhuvudmakrill  
Seriola lalandi Sydseriola  
Seriola quingueradiata
Japansk seriola   
Siganus canaliculatus Vitprickig sigan  
Siganus rivulatus Marmorerad sigan  
Sillago ingenuua Buktsillago  
Sillago japonica Japansk sillago  
Sphyraena afra Västafrikansk barrakuda  
Sphyraena barracuda Jättebarracuda  
Sphyraena guachancho Guachanche barracuda  
Sphyraena jello Indisk barrakuda  
Stolephorus chinensis Ansjovell  
Stolephorus commersonnii Ansjovell  
Stolephorus crocea Ansjovell  
Stolephorus indicus Ansjovell  
Trachinotus blochii Trubbnosig pompano  
Trachurus murphyi Chilensk taggmakrill  
Trichogaster fasciata  Bandgurami  
Xenentodon cancila Sötvattensnäbbgädda  

Tagghudingar 

Cucumaria frondosa Röd korvsjögurka  
Echinus esculentus
Ätlig sjöborre  
Paracentrotus lividus
Klippsjöborre  
Strongylocentrotus droebachiensis
Tistelsjöborre  
Strongylocentrotus
franciscanus

Röd sjöborre  

Kräftdjur  

Acetes chinensis Nordlig mauxia räka  
Acetes japonicus Akiamiräka  
Astacus leptodactylus Turkisk smalklokräfta  
Callinectes sapidus Amerikansk blåkrabba  
Cancer edwardsii Chilekrabba  
Cervimunida johni Blå trollhummer  
Chaceon maritae Djuphavsrödkrabba  
Cherax quadricarinatus Cheraxkräfta  
Chionoecetes opilio Snökrabba  
Euastacus serratus Australisk taggkräfta  
Galathea strigosa Trollhummer  
Haliporoides triarthrus Rosa knivräka  
Hyas araneus Spökkrabba  
Liocarcinus depurator Räfflad simkrabba  
Lithodes maja Trollkrabba  
Lucensosergia lucens Sakuraräka  
Macrobrachium lanchestery Sötvattenräka  
Paralomis granulosa Chilensk trollkrabba  
Parapenaeopsis hardwickii Svärdräka  
Pasiphaea tarda Röd glasräka  
Pleuroncodes monodon Entandad trollhummer  
Pollicipes pollicipes
Iberisk långhals  
Portunus haanii Röd simkrabba  
Portunus trituberculatus Gazamikrabba  
Portunus validus Slät simkrabba  
Scylla serrata Mangrovekrabba  
Sensarma mederi Mangrovekrabba  
Solenocera melantho Knivräka  
Somanniathelphusa sinensis Flodkrabba  
Trachypenaeus curvirostris Gisselräka  
Varuna litterata Vandringskrabba  
Xiphopenaeus kroyeri Sabelräka  

 
Musslor (tvåskaliga blötdjur)

Aequipecten opercularis Drottningkammussla  
Arctica islandica Islandsmussla  
Argopecten irradius Amerikansk Vikpilgrimsmussla/
Vikkammussla
 
Cancholepas cancholepas Loco snäcka  
Crassostrea gigas Japanskt jätteostron/Stillahavsostron  
Cerastoderma edule Hjärtmussla  
Chlamys islandica lslandskammussla  
Crassostrea virginica
Amerikanskt ostron  
Ensis arcuatus Fickknivmussla  
Ensis directus Amerikansk knivmussla  
Ensis ensis Mindre knivmussla  
Ensis siliqua Rakknivsmussla  
Glycymeris glycymeris Mandelmussla  
Lutraria lutraria Uttermussla  
Haliotis tuberculata Grön abalone  
Mactromeris polynyma Arktisk bränningsmussla  
Meretrix lyrata Vit venusmussla  
Mimachlamys varia
Mandelkammussla  
Modiolus modiolus Hästmussla  
Mytilus galloprovincialis Medelhavsblåmussla  
Panopea generosa Geoduck mussla  
Paphia undulata Venusmussla  
Pecten albicans Japans kammussla  
Ruditapes philippinarum Japansk venusmussla  
Solen marginatus Europeisk knivmussla  
Spisula subtruncata Trunkerad Spisulamussla  
Tagelus dombeii Stillahavs knivmussla  
Tapes semidecussades Japansk venusmussla  
Tegillarca granosa cuite Blodkistmussla  
Venerupis pullastra Liten venusmussla  
Venus gallina/chamelea Randig venusmussla  

 
Bläckfisk
  

Eledone moschata Åttaarmad bläckfisk, Myskbläckfisk  
Alla arter av släktet Illex (Illex spp) Tioarmad bläckfisk Illexbläckfisk
Alla arter av släktet Loligo (Loligo spp) Tioarmad bläckfisk Bläckfisk   
Eledone cirrhosa Virvelkrake  
Loliolus japonica Japansk squid  
Octopus cyanea Åttaarmad bläckfisk  
Octopus maya Åttarmad bläckfisk  
Octopus vulgaris Åttaarmad bläckfisk  Bläckfisk
Rossia macrosoma Tioarmad bläckfisk Rossiabläckfisk 
Sepia aculeata Tioarmad bläckfisk, Nålbläckfisk  
Sepia lycidas Tioarmad bläckfisk Sepiabläckfisk
Sepia officinalis Tioarmad bläckfisk Sepiabläckfisk
Sepia pharaonis Tioarmad bläckfisk  
Sepiella japonica Tioarmad bläckfisk  
Sepiola rondeletii Tioarmad bläckfisk Dvärgbläckfisk
Todarodes pacificus Flygbläckfisk  
Todarodes sagittatus Tioarmad bläckfisk Bläckfisk
Uroteuthis (Photololigo) chinensis Tioarmad bläckfisk  
Uroteuthis duvauceli Indisk squid  


Snäckor

Argobuccinum Aarhus Toppsnäcka  
Crepidula fornicata Ostronspest  
Haliotis iris
Regnbågsabalone  
Halotis tuberculata Grön abalone  
Pila polita Äppelsnäcka  

Alger

Caulerpa lentillifera Sjödruvealg  
Laminaria latissima  Sockertång  

1 Endast till 1 juli 2009
² M.paradoxus ges samma beteckning som M. capensis eftersom båda arterna förekommer i samma område och är i praktiken omöjligt att skilja åt i samband med fisket.

Senast granskad 2024-04-04