Ansökningar/produktspecifikationer - Skyddade beteckningar

Offentliggörande av ansökningar för skyddade beteckningar där ansökan har skickats in till Kommissionen

Ansökningar

Allåkerbär från Norrland - Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
Bohusläns blåmusslor - Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
Grebbestadostron - Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
Kullings kalvdans - Skyddad geografisk beteckning (SGB)
Rökt Vättersik - Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
Skedvi Bröd - Skyddad geografisk beteckning (SGB)
Sörmlands Ädel - Skyddad geografisk beteckning (SGB)
Vit färsksaltad Östgötagurka - Skyddad geografisk beteckning (SGB)
Värmländskt Skrädmjöl -  Skyddad ursprungsbeteckning (SGB)
Vänerlöjrom - Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
Wrångebäcksost -  Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
Äkta Gränna Polkagrisar - Skyddad geografisk beteckning (SGB)

Senast granskad 2024-04-03