Svenska produkter som har registrerats som skyddade geografiska beteckningar (SGB)

Följande svenska produkter har registrerats som skyddade geografiska beteckningar (SGB):

Bruna bönor från Öland

Svecia

Skånsk spettkaka

Svensk Aquavit

Svensk Punsch

Svensk Vodka

Registrerad som SGB i
Kommissionens förordning (EU) 2022/958 av den 14 juni 2022
Produktspecifikation för Äkta Gränna Polkagrisar

Senast granskad 2022-09-23