Svenska produkter som har registrerats som skyddade geografiska beteckningar (SGB)

Följande svenska produkter har registrerats som skyddade geografiska beteckningar (SGB):

Bruna bönor från Öland

Svecia

Skånsk spettkaka

Svensk Aquavit

Svensk Punsch

Svensk Vodka

Senast granskad 2022-03-08