Svenska produkter som har registrerats som garanterade nationella specialiteter (GTS)

Följande svenska produkter har registrerats som garanterade traditionella specialiteter (GTS):

Falukorv

Registrerad som GTS i

Godkännande av större ändring i

Hushållsost

Registrerad som GTS i

Senast granskad 2022-03-30