Allergenmärkning på vin

Här får du veta hur företag måste allergenmärka vin.

Om allergener i vin

I vin ska mjölk och mjölkprodukter samt ägg och äggprodukter, som har använts som klarningsmedel i vin och som finns kvar i små mängder i det färdiga vinet märkas ut. Även ägglysozym används i vintillverkning och ska märkas ut om det finns kvar i vinet.

Svaveldioxid och sulfit tillsatta i livsmedel och i koncentrationer totalt över 10 mg/kg eller 10 mg/liter uttryckt som svaveldioxid ska alltid deklareras. I totalhalten ska både den tillsatta mängden och den eventuellt naturligt förekommande mängden ingå.

Den metod som har bestämts för analys av allergener i det färdiga vinet kan påvisa halter av ägg- eller mjölkprotein ned till 0,25 mg/l och mängdbestämma halter ned till 0,5 mg/l.

Så ska allergener anges i märkningen

I Sverige ska uppgifterna anges på svenska (se punkterna nedan) och föregås av ordet "innehåller" enligt följande:

  • För sulfiter: Innehåller sulfiter eller svaveldioxid
  • För ägg: Innehåller ägg, äggprotein, äggprodukt, ägglyzosym eller äggalbumin
  • För mjölk: Innehåller mjölk, mjölkprodukter, mjölkkasein eller mjölkprotein

Du kan komplettera de obligatoriska uppgifterna meden illustration, ett piktogram, utformat som en cirkel med symboler för allergenerna och texten allergener på olika språk.

När det gäller märkning med allergener från mjölk och ägg gäller reglerna på viner framställda av druvor som skördats 2012 eller senare och som märks efter den 30 juni 2012.

Annat språk än svenska får användas för obligatoriska uppgifter om stavningen endast obetydligt skiljer sig från svenska. Livsmedelsverket anser dock att stavningen av uttrycken "innehåller svaveldioxid"/"innehåller sulfiter", "innehåller ägg" och "innehåller mjölk" på till exempel engelska, franska, italienska och spanska skiljer sig mer än obetydligt från svenska, och uppfyller därmed inte kravet på märkning på svenska.

Senast granskad 2023-10-17