Allergenmärkning på vin

Här får du veta hur företag måste allergenmärka vin.

Om allergener i vin

I vin ska mjölk och mjölkprodukter, ägg och äggprodukter samt veteprotein, som har använts som klarningsmedel i vin och som finns kvar i små mängder i det färdiga vinet, märkas ut. Även ägglysozym används i vintillverkning och ska märkas ut om det finns kvar i vinet.

Svaveldioxid och sulfit tillsatta i livsmedel och i koncentrationer totalt över 10 mg/kg eller 10 mg/liter uttryckt som svaveldioxid ska alltid deklareras som en allergen. I totalhalten ska både den tillsatta mängden och den eventuellt naturligt förekommande mängden ingå. När svaveldioxid eller sulfit använts som ingrediens och totalhalten understiger 10 mg/liter räcker det att svaveldioxid eller sulfit anges som en ingrediens i ingrediensförteckningen.

Den metod som har bestämts för analys av allergener i det färdiga vinet kan påvisa halter av ägg- eller mjölkprotein ned till 0,25 mg/l och bestämma mängder ned till 0,5 mg/l.

Så ska allergener anges i märkningen

För vin och aromatiserade vinprodukter som är producerade från och med den 8 december 2023 är det obligatoriskt att ange en ingrediensförteckning på förpackningen. Som ett undantag får ingrediensförteckningen istället för att finnas på förpackningen anges elektroniskt, till exempel via en QR-kod.

Allergenerna alltid ska märkas ut på förpackningen, också då allergenerna även anges i en elektronisk ingrediensförteckning.

Ingrediensförteckningen ska vara på svenska eller på något annat av de officiella EU-språken, till exempel engelska eller italienska. I de fall som ingrediensförteckningen inte är på svenska på förpackningen ska ändå allergenerna dessutom anges på svenska på förpackningen och föregås av ordet "innehåller" enligt följande:

  • För sulfiter: Innehåller sulfiter eller svaveldioxid
  • För ägg: Innehåller ägg, äggprotein, äggprodukt, ägglyzosym eller äggalbumin
  • För mjölk: Innehåller mjölk, mjölkprodukter, mjölkkasein eller mjölkprotein

När det gäller märkning med allergener från mjölk och ägg gäller reglerna på viner framställda av druvor som skördats 2012 eller senare och som märks efter den 30 juni 2012.

Du kan komplettera de obligatoriska uppgifterna med en illustration, ett piktogram, utformat som en cirkel med symboler för allergenerna och texten allergener på olika språk.

Reglerna för hur märkningen ska göras finns i förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 2019/33. EU-kommissionen har även tagit fram frågor och svar om bland annat allergenmärkningen på vin, se frågorna 9–11 i Kommissionens frågor och svar om märkning av vin.

Senast granskad 2024-03-21