Import - sammansatta livsmedel

Här får du veta vilka sammansatta livsmedel som måste gränskontrolleras och vilka intyg som i så fall måste finnas med. Observera att nya regler gäller från och med 21 april 2021. Den här sidan är uppdaterad med de nya reglerna.

Bedömning - sammansatt eller inte?

Sammansatta livsmedel innehåller både vegetabiliska och bearbetade animaliska ingredienser. Livsmedel som innehåller råa animaliska ingredienser bedöms inte som sammansatta livsmedel, utan räknas som animaliska livsmedel och ska följa reglerna för dem. Mängden vegetabiliska ingredienser i en produkt och varför dessa är tillsatta avgör om slutprodukten räknas som ett sammansatt livsmedel eller en animalisk produkt.

Om det är en animalisk produkt krävs alltid gränskontroll och hälsointyg. Om det däremot är ett sammansatt livsmedel kan det finnas fall då produkten undantas gränskontroll.

Vilket KN-nummer har varan?

Alla livsmedel har ett KN-nummer, det gäller även sammansatta livsmedel. KN-numret är unikt för just det livsmedlet. Vilka sammansatta livsmedel som kräver gränskontroll eller inte är baserat på bland annat varans KN-nummer och därför är det viktigt att:

 • Ta reda på vilket KN-nummer en vara har innan du kontaktar Livsmedelsverket.
 • Kontakta Tullverket för att få besked om KN-nummer.

Viktigt för dig som importör

Det är ditt ansvar som importör att se över om den produkt du vill importera bedöms som en sammansatt produkt eller en animalisk produkt. Om det är en sammansatt produkt behöver du i så fall ta reda på om produkten kräver gränskontroll eller inte. Om ett sammansatt livsmedel och de bearbetade animalierna som ingår i varan inte kommer från ett godkänt land och en godkänd anläggning kan det omfattas av importförbud och får då inte importeras till EU.

Produkter som ska gränskontrolleras

Följande tre produktkategorier ska förhandsanmälas till Livsmedelsverkets gränskontroller, enligt artikel 12 i förordning (EU) 2019/625:

1. Sammansatta livsmedel, som behöver förvaras i kyl- eller frystemperatur, oavsett mängd animaliskt innehåll (art 12.2a)


För dessa produkter gäller:

 • Varje bearbetad produkt av animaliskt ursprung som ingår i det sammansatta livsmedlet måste komma från EU-godkända anläggningar i länder som får exportera de bearbetade produkterna av animaliskt ursprung till EU.
 • Det tredjeland som producerar det sammansatta livsmedlet måste vara godkänt för export till EU för varje bearbetad produkt av animaliskt ursprung som ingår i slutprodukten, samt ha godkända restsubstansplaner för de ingående animaliska ingredienserna enligt beslut 2011/163/EU.
 • Sändningen ska ha ett hälsointyg för sammansatta produkter, enligt förordning (EU) 2020/2235, utfärdat av den behöriga myndigheten i exportlandet.

2. Sammansatta livsmedel, som kan förvaras i rumstemperatur, och som innehåller någon mängd av bearbetade köttprodukter (förutom gelatin, kollagen eller högförädlade produkter framställda av kött) (art. 12.2b)


För dessa produkter gäller:

 • Köttprodukter som ingår i sammansatta livsmedel måste komma från EU-godkända anläggningar i länder som får exportera de ingående köttprodukterna till EU.
 • Det tredjeland som producerar det sammansatta livsmedlet måste vara godkänt för att exportera ingående köttprodukter till EU, samt ha en godkänd restsubstansplan för dessa köttprodukter enligt beslut 2011/163/EU.
 • Sändningen ska ha ett hälsointyg för sammansatta produkter, enligt förordning (EU) 2020/2235, utfärdat av den behöriga myndigheten i exportlandet.

3. Sammansatta livsmedel, som kan förvaras i rumstemperatur, och som innehåller andra animaliska ingredienser än kött, oavsett mängd animaliskt innehåll (art. 12.2c)


För dessa produkter gäller:

 • Varje bearbetad produkt av animaliskt ursprung som ingår i det sammansatta livsmedlet måste komma från EU-godkända anläggningar i länder som får exportera de bearbetade produkterna av animaliskt ursprung till EU.
 • Det tredjeland som producerar det sammansatta livsmedlet ska vara godkänt för export till EU av minst en av följande - köttprodukter, äggprodukter, mjölkprodukter eller fiskeriprodukter, oavsett om de ingår i det sammansatta livsmedlet eller inte.
 • Landet som producerar det sammansatta livsmedlet måste ha en godkänd restsubstansplan för varje bearbetad produkt av animaliskt ursprung som ingår i slutprodukten, enligt beslut 2011/163/EU.
 • Sändningen ska åtföljas av ett privat intyg, enligt förordning (EU) 2020/2235, som ska fyllas i och undertecknas av importören.

Privat intyg
I artikel 14 i förordning (EU) 2019/625 regleras vilken information det privata intyget som nämns ovan ska innehålla och att det ska undertecknas av importören. I bilaga V i förordning (EU) 2020/2235 finns en mall för privatintyget. Följande gäller:

 • Det land som producerar det sammansatta livsmedlet, ska vara godkänt land för att få exportera kött-, mjölk-, ägg- eller fiskeriprodukter.
 • Varje animalisk ingrediens i ett sammansatt livsmedel ska komma från ett tredjeland som är godkänt för export av aktuell animalisk ingrediens, alternativt från ett EU-land, samt ska komma från en förtecknad anläggning.
 • Det privata intyget ska innehålla information om godkännandenummer för de anläggningar, som producerat de animaliska ingredienserna.
 • Mejeriprodukter och äggprodukter som ingår i en sammansatt produkt ska ha genomgått riskreducerande behandling, minst motsvarande dem som anges i kolumn B i bilaga XXVII och bilaga XXVIII till förordning (EU) 2020/692.

Obs! Om en inskannad kopia av privatintyget bifogas direkt till sändningens CHED i TRACES behöver intyget inte lämnas in i original till Livsmedelsverkets gränskontrollstation. 

Produkter som inte behöver gränskontrolleras

Vissa typer av rumstempererade sammansatta livsmedel anses innebära en lägre risk och behöver därför inte gränskontrolleras. De produkter som inte behöver gränskontrolleras är listade i förordning (EU) 2021/630 och ska följa de krav som står i artikel 3.1 i samma förordning:

 • Produkten ska uppfylla kraven i artikel 12.2c i förordning (EU) 2019/625:
  • Produkten behöver inte förvaras i kyl/frystemperatur.
  • Produkten innehåller andra bearbetade produkter av animaliskt ursprung än bearbetat kött.
  • Varje bearbetad produkt av animaliskt ursprung som ingår i det sammansatta livsmedlet måste komma från EU-godkända anläggningar i länder som får exportera de bearbetade produkterna av animaliskt ursprung till EU.
  • Det tredjeland som producerar den sammansatta produkten ska vara godkänd för export till EU för minst en av följande - köttprodukter, äggprodukter, mjölkprodukter eller fiskeriprodukter, samt ha en godkänd restsubstansplan enligt beslut 2011/163/EU för varje ingående animalisk ingrediens.
 • Mjölk- och äggprodukter som ingår i en produkt ska ha upphettats, det vill säga ska ha behandlats enligt artikel 163 a i förordning (EU) 2020/692.
 • Produkten ska vara avsedd som livsmedel.
 • Produkten ska ha förpackats säkert eller vara tillsluten.

Dessa sammansatta livsmedel behöver inte förhandsanmälas till en gränskontrollstation, men ska åtföljas av samma privata intyg som nämns ovan vid tidpunkten för utsläppande på marknaden. Kontroll av privata intyg för de sammansatta livsmedel som inte behöver gränskontrolleras ska utföras vid destinationsplatsen.

Följande typer av sammansatta produkter behöver inte gränskontrolleras om de uppfyller ovan krav, oavsett mängd animaliskt innehåll. Du hittar en fullständig beskrivning av dessa sammansatta livsmedel med tillhörande KN-nummer i bilaga till förordning (EU) 2021/630.

 • Godis och choklad
 • Pasta, nudlar och couscous
 • Bröd, kakor, våfflor, skorpor och liknande
 • Oliver med fiskfyllning
 • Kaffe, kaffesubstitut, te eller essenser, eller produkter med detta som bas
 • Buljong och kryddblandningar för slutkonsument
 • Kosttillskott för slutkonsument som innehåller bearbetade animaliska produkter (inklusive glukosamin, kondroitin och/eller kitosan)
 • Likörer

Observera att det finns en felöversättning i den svenska versionen av förordning (EU) 2021/630. Det står att livsmedelsberedningar med KN-nr 2106 är undantaget gränskontroll, men det är endast kosttillskott med KN-nr 2106 som kan undantas. Den engelska versionen av förordningen är korrekt och benämner "food supplements" som undantaget.

Avgifter vid kontroll av sammansatta livsmedel

Senast granskad 2021-12-17