Import - köksredskap från Kina och regionen Hong Kong

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 ska köksredskap i plast av polyamid eller melamin från Kina och regionen Hong Kong kontrolleras innan de får importeras till EU.

Bordsartiklar av polyamid/melamin omfattas inte av förordningens bestämmelser.

Importkrav

Dokument som ska medfölja en sändning köksredskap från Kina och regionen Hong Kong vid import är, i enlighet med Artikel 3 i förordning (EU) 284/2011:

- förklaring som utfärdats av importören, enligt förlaga i bilagan till samma förordning
- en analysrapport, som ska innehålla följande uppgifter:

  • När det gäller köksredskap av polyamid, ska analysresultatet visa att de inte avger primära aromatiska aminer i påvisbara mängder i livsmedel eller livsmedelssimulatorer.

  • När det gäller köksredskap av melamin, ska analysresultatet visa att de inte avger formaldehyd i livsmedel eller livsmedelssimulatorer i en mängd som överstiger 15 mg/kg livsmedel.

Avgifter och betalning

Gränskontroll

Senast granskad 2023-04-17