Avgifter och betalning vid import av köksredskap från Kina och regionen Hong Kong

Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av köksredskap från Kina och regionen Hong Kong.

Avgifter

Kontrollavgiften faktureras betalningsansvarigt företag efter utförd kontroll. Betalningsansvarig är den som föranmäler en sändning till gränskontroll - så kallad ansvarig aktör.

Senast granskad 2023-01-03