Förhandsanmälan och bokning av kontroll vid import av animaliska livsmedel

Sändningar med livsmedel från länder utanför EU som ska genomgå  gränskontroll ska förhandsanmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Förhandsanmälan ska göras via det webbaserade systemet TRACES.NT (TRAde Control and Expert System New Technology).

På denna sida finns information om förhandsanmälan av animaliska livsmedel och om hur bokning av kontroll går till.

Förhandsanmälan av en importsändning

Senast granskad 2021-01-29