Förhandsanmälan och bokning av kontroll vid import av animaliska livsmedel

Ska du importera ett animaliskt livsmedel som ska genomgå gränskontroll? Då behöver du förhandsanmäla sändningen till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Här får du information om hur du förhandsanmäler och bokar kontroll.

Det är komplicerat att importera animaliska produkter från länder utanför EU, särskilt om de omlastas. Du som importör kan anlita en så kallad speditör som är van att handlägga import av livsmedelssändningar.

Förhandsanmäl din importsändning

Om sändningen ska omlastas inom EU

Om din sändning ska lastas om mellan fartyg eller flyg i en hamn eller på en flygplats inom EU ska sändningen anmälas till gränskontrollstationen i den hamnen eller på den flygplatsen, så att de är informerade om att sändningen kommer att finnas inom deras område (se artikel 16 i förordning (EU) 2019/2124). Du behöver stämma av med gränskontrollstationen i fråga hur anmälan går till.

Om omlastningstiden överstiger en viss tidsgräns (tre dagar på en flygplats eller 30 dagar i en hamn) kommer gränskontrollstationen på omlastningsorten att göra en dokumentkontroll på sändningen. För sändningar med honung och vildfångad fisk gäller en omlastningstid på 90 dagar oavsett om sändningen befinner sig i hamn eller på flygplats. Även sändningar som har omlastats ska förhandsanmälas på CHED-P i TRACES.NT till gränskontrollstationen i Sverige, enligt instruktionen ovan.

Inte tillåtet att omlasta till lastbil

Observera att sändningen måste omlastas till flyg eller båt till slutdestinationen i Sverige. Om sändningen omlastas till lastbil innan gränskontrollen utfört sin kontroll kommer den att avvisas när den kommer till Sverige (se artikel 47.1 b i förordning (EU) 2017/625). Mer information hittar du under rubriken TRACES.NT nedan.

Boka kontroll

Din sändning behöver kontrolleras av gränskontrollen i Sverige. Du ska boka gränskontroll minst en arbetsdag före önskat kontrolldatum. Beroende på om din sändning åtföljs av ett intyg i pappersform eller ett elektroniskt intyg gäller olika rutiner.

Sändningar med originalintyg i pappersform

Gränskontrollen behöver tillgång till mail och eventuella originaldokument minst en arbetsdag före önskat kontrolldatum.

TRACES.NT

Senast granskad 2022-12-15