Avgifter och betalning vid import av animaliska livsmedel

Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av animaliska livsmedel

Avgifter

I gränskontrollen finns ett årligt provtagningsprogram där stickprov för bland annat läkemedelsrester och bakterier tas ut. Kostnaden för dessa analyser täcks av grundavgiften.

När provtagning sker i gränskontrollen på grund av skyddsbeslut eller misstanke om oegentligheter tas avgiften för denna provtagning ut av importören på samma faktura som för själva kontrollen. Om ett omprov krävs debiteras importören i efterhand för den merkostnaden.

Lägre avgifter för sändningar från Nya Zeeland

Avgiftsnivån i handelsavtalet grundar sig på ett beslut om sänkt frekvens av fysiska kontroller vid import av animaliska varor till EU från Nya Zeeland. Det innebär att kontroll av en sändning kostar

  • sändningar upp till 6 ton: 42 euro
  • sändningar mellan7 - 46 ton: 7 euro/ton
  •  sändningar över 46 ton: 325 euro

Omräkningen från euro till svenska kronor sker genom en växlingskurs som korrigeras en gång per månad utifrån gällande valutakurs.

Betalningsrutiner

Kontrollavgiften faktureras betalningsansvarig företag i efterhand. Betalningsansvarig är den som föranmäler en sändning för gränskontroll, det vill säga ansvarig aktör för sändningen.

Senast granskad 2022-01-13