Import - animaliska livsmedel

För att förhindra att smittsamma djursjukdomar eller att livsmedel som inte är säkra kommer in i EU finns regler för import av livsmedel från länder utanför EU.

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska importera animaliska livsmedel, så som kött, fisk, mjölk, ägg och honung.

Vad är animaliska livsmedel?

Animaliska livsmedel är livsmedel som kommer från djurriket. Hit hör både kött, fisk, ägg och mejeriprodukter som mjölk och yoghurt. Till animaliska livsmedel räknas också honung. Produkterna kan vara antingen råa, eller bearbetade. Det finns flera risker förknippade med animaliska livsmedel, därför kontrolleras de alltid vid gränsen när de importeras till EU.

För att ta reda vad som krävs för att importera ett visst livsmedel behöver du veta:
• Vilken produkt du ska importera
• Från vilket land du ska importera

Att importera animaliska livsmedel

Tänk på att kraven som ställs på olika produkter kan förändras.

Godkänd restsubstansplan

Godkänd anläggning

Hälsointyg

Varje sändning med animaliska livsmedel ska åtföljas av ett hälsointyg enligt rätt förlaga för den kategori som du ska importera. Hälsointygen ska utfärdas av den kontrollmyndighet som kontrollerar anläggningen du importerar från.
Hälsointyget måste vara utfärdat och signerat av kontrollmyndigheten innan exporten påbörjas.

Om det inte är gjort är det skäl för avvisning när sändningen anländer till Sverige. Det betyder att du som vill importera inte får föra in varorna i Sverige. Du kan då välja mellan återsändning till ursprungslandet, återsändning till ett annat land utanför EU eller destruktion, det vill säga att produkterna förstörs. Även annan åtgärd kan vara aktuell, se artikel 66.3 i förordning 2017/625.

Alla sändningar med färskt kött, med undantag av värmebehandlat kött ska ha genomgått en kontroll av salmonella i ursprungslandet . Även hönsägg omfattas av detta krav. Detta måste intygas i sändningens hälsointyg. 

Skyddsåtgärder och importförbud för vissa animaliska livsmedel

Animaliska livsmedel som importeras till Sverige från länder utanför EU ska kontrolleras vid gränsen.

Handelsavtal mellan EU och länder utanför EU

Varuprov

Import av livsmedel för privat bruk

Särskilda intyg för vildfångad fisk

Särskilda krav om hotade arter -  CITES-reglerna

Importsändningar kan även behöva kontrolleras av andra myndigheter. Ett sånt exempel är Jordbruksverket som kontrollerar de så kallade CITES-reglerna.

Senast granskad 2022-04-22