Importförbud - vegetabiliska livsmedel

EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder som innebär importförbud av vissa vegetabiliska livsmedel från vissa länder utanför EU för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen. På den här sidan listar vi de livsmedel som i nuläget är förbjudna att importera både för kommersiellt och personligt bruk.

  • Observera att de flesta vegetabiliska livsmedel inte behöver gränskontrolleras och får importeras till EU om de uppfyller Tullverkets och Jordbruksverkets regler. Vissa vegetabiliska livsmedel ska gränskontrolleras, se information om import av vegetabiliska livsmedel.
  • I förordning (EU) 2019/1793 bilaga IIa listas de vegetabiliska livsmedel som är importförbjudna både avseende kommersiellt och personligt bruk, i enlighet med artikel 11a i samma förordning. I nuläget gäller det de  vegetabiliska livsmedel som listas på denna sida.

Torkade bönor från Nigeria

Kommissionen har beslutat att förbjuda all import till EU av torkade bönor från Nigeria med KN-nummer 0713 35 00, 0713 39 00 och 0713 90 00 på grund av problem med höga halter av bekämpningsmedelsrester.

Betelblad från Bangladesh

Livsmedel från Krim eller Sevastopol

Det är förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till Europeiska unionen enligt förordning (EU) nr 692/2014, med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol.

Senast granskad 2022-12-15