Förhandsanmälan och bokning av kontroll - vegetabiliska livsmedel

Sändningar med livsmedel från länder utanför EU som ska genomgå gränskontroll ska förhandsanmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Förhandsanmälan ska göras via det webbaserade systemet TRACES.NT (Trade Control and Expert System New Technology).

På denna sida finns information om förhandsanmälan av vegetabiliska livsmedel och om hur bokning av kontroll går till.

Förhandsanmälan av en importsändning

Förhandsanmälan av en importsändning med vegetabiliska livsmedel ska göras i det webbaserade systemet TRACES.NT, genom att skapa ett så kallat CHED-D (Common Health Entry Document). Mer information hittar du under rubriken TRACES.NT nedan.

Den aktör som ansvarar för en sändning ska förhandsanmäla sändningen minst en arbetsdag före sändningens förväntade ankomst till EU:s territorium.

Om sändningen omlastas i en annan hamn eller flygplats inom EU, är grundregeln att sändningen ska förhandsanmälas till hamnen/flygplatsen på slutdestinationen i EU.

Importörer kan med fördel anlita en speditör som är van att handlägga import av livsmedelssändningar för hjälp med förhandsanmälan i TRACES.NT.

Boka kontroll

Sändningar som medföljs av originalintyg i pappersform

Om sändningen medföljs av ett för hand signerat officiellt intyg behöver detta levereras per post eller bud, i original, till aktuell gränskontrollstation.

Sändningar som inte medföljs av originalintyg i pappersform

Kontaktuppgifter till gränskontrollstationer

Gränskontrollen behöver tillgång till det mejl som nämns i stycket ovan och eventuellt originaldokument minst en arbetsdag före önskat kontrolldatum. Om originaldokument skickas som rekommenderad post till gränskontrollstationen kan det innebära längre handläggningstid på grund av postens leverans- och öppettider.

TRACES.NT

För att få tillgång till datasystemet TRACES.NT krävs först och främst att du har ett EU-login. Alla personer i organisationen/på företaget som ska kunna skapa och signera ett CHED-D behöver ha ett personligt EU-login. Med detta EU-login kan du skapa en användare i TRACES.NT, och användaren kan i sin tur kopplas till en organisation/ett företag (i TRACES.NT kallad operatör).

Vid frågor om en specifik sändning, kontakta den gränskontrollstation via vilken du tänker importera dina varor.

Senast granskad 2023-02-13