Avgifter och betalning vid import av vegetabiliska livsmedel

Avgifter 

Kontrollavgiften faktureras betalningsansvarigt företag i efterhand. Betalningsansvarig är den som föranmäler en sändning till gränskontroll - så kallad ansvarig aktör.

Senast granskad 2023-01-03