Import - vegetabiliska livsmedel

På den här sidan kan du läsa om de regler som gäller för import av vegetabiliska livsmedel. 

Ska du importera vegetabiliska livsmedel?

De flesta livsmedel från växtriket som importeras till Sverige från länder utanför EU behöver inte kontrolleras vid gränsen. Då behöver du bara kontakta Tullverket. Det finns dock några undantag.  Gå igenom följande fem punkter och ta reda på om de rör dina varor:

Gränskontroll

Provsändningar

En provsändning är en sändning som tas in i landet för att testas kvalitativt, sensoriskt eller för forskningsändamål, men som inte ska nå konsumenter. Provsändningar behöver inte alltid gränskontrolleras av Livsmedelsverket. Om ett gränskontrollpliktigt vegetabiliskt livsmedel inte överstiger den  viktgräns som finns angiven i artikel 1.3 i förordning (EU) 2019/1793 behöver det inte gränskontrolleras.

Sändningar som sänds som varuprover, som laboratorieprover eller som visningsobjekt för utställningar och inte ska nå konsumenter, samt sändningar som är avsedda för vetenskapliga ändamål, behöver inte gränskontrolleras om deras nettovikt inte överstiger 50 kg färska produkter eller 10 kg andra produkter.

Import av vegetabiliska livsmedel för privat bruk

Kontakta också Tullverket avseende deras importregler.

Hotade arter - CITES

Import av alkohol för privat bruk

Senast granskad 2023-01-27