Import - ekologiska livsmedel

På denna sida hittar du information om vad som gäller vid import av ekologiska livsmedel från länder utanför EU

Krav på kontrollintyg

För att en sändning med ekologiska livsmedel från ett land utanför EU ska få importeras ska den åtföljas av ett ekologiskt kontrollintyg (så kallat COI-intyg). Detta intyg styrker att varan du importerar har producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med produktion och kontroll av ekologiska produkter inom EU. Kontrollintyget upprättas i webbsystemet TRACES.NT och ska signeras av producentens kontrollorgan eller kontrollmyndighet innan sändningen lämnar avsändarlandet, enligt artikel 4.1 i förordning (EU) 2021/2306.

Norge har slutit ett specifikt handelsavtal med EU. Detta innebär bland annat att ekologiska livsmedel från Norge, eller ekologiska livsmedel som har genomgått gränskontroll i Norge, inte behöver anmälas för gränskontroll i Sverige.

Vad behöver du tänka på innan importen?

Ditt företag ska vara anslutet till ett svenskt kontrollorgan och anmält till Livsmedelsverket

För att importera varor måste ditt företag vara anslutet till ett kontrollorgan i Sverige. Det ska vara ett kontrollorgan till vilket Livsmedelsverket har delegerat kontroll, vilket betyder att du kan välja mellan:

  • Kiwa Certification AB
  • Smak Certifiering AB
  • HS Certifiering AB
  • Intertek Certification AB
  • ControlCert Scandinavia AB

Du och ditt företag ska vara registrerat i webbsystemet TRACES.NT

Vilken kontroll utför Livsmedelverkets gränskontroll?

Livsmedelsverkets gränskontroll utför dokumentkontroller av alla sändningar med ekologiska livsmedel. Dessutom utförs slumpmässiga identitetskontroller. En sändning kan även provtas med avseende på bekämpningsmedelsrester. Provtagningen kan utföras som del i provtagningsprogram för ekologiska livsmedel, på grund av förstärkta kontroller som EU-kommissionen informerar om eller vid misstanke som rör en speciell sändning.

Innan en importsändning med ekologiska livsmedel får förtullas ska kontrollintyget ha verifierats av Livsmedelverkets gränskontroll. Obsevera att du som importör alltså inte får begära/ansöka om förtullning hos Tullverket om det inte finns ett kontrollintyg godkänt av Livsmedelsverkets gränskontroll.

Hur bokar du kontroll av din sändning?

Vad händer efter gränskontrollen?

Förste mottagare ska när varorna är på plats intyga i kontrollintyget i TRACES.NT att varorna är mottagna och är i överensstämmelse med kraven i lagstiftningen.

Senast granskad 2023-02-09