Bokning av kontroll vid import av ekologiska livsmedel

Sändningar med ekologiska livsmedel som ska importeras från land utanför EU ska anmälas till Livsmedelsverkets gränskontroll. Här finner du mer information om hur bokning av kontroll av en sådan sändning går till.

Bokning av kontroll

Den aktör som ansvarar för den aktuella sändningen ska boka kontroll minst en arbetsdag innan kontrollen ska genomföras. 

Information i kontrollintyget

Handels- och transportdokument såsom konossement, även kallat Bill of lading (B/L) , packlista och faktura ska finnas bifogade i kontrollintyget i TRACES.NT. Har det tagits prov på varorna i exportlandet ska analysrapporten också bifogas. Det ska hänvisas till dessa dokument i fält 17 i kontrollintyget. 

Det är exportörens kontrollorgan som laddar upp dokumenten i TRACES.NT. Saknas något dokument kan du som importör kontakta exportören av varorna. De kan i sin tur kontakta sitt kontrollorgan som då får komplettera med aktuellt dokument. Dokumenten ska vara bifogade, innan intyget kan godkännas av Livsmedelsverket.

Fält 10 - Gränskontrollstation/plats för övergång till fri omsättning

Det är viktigt att du som ansvarig aktör informerar exportören om korrekt införselställe i fält 10 i TRACES.NT. Följande gäller:

För de flesta ekologiska varor anges en av Livsmedelverkets ”Point of release for free circulation”. Kommer din sändning in via annan ort än de i listan nedan, ska den ort anges som ligger närmast geografiskt sett. Observera att om sändningen blir utvald för identitetskontroll och provtagning behöver den köras till vald ort för kontroll:

  • Point of release for free circulation Göteborg – Swedish Food Agency
  • Point of release for free circulation Helsingborg - Swedish Food Agency
  • Point of release for free circulation Stockholm Norvik - Swedish Food Agency
  • Point of release for free circulation Stockholm Arlanda - Swedish Food Agency

För produkter som även kräver ett CHED-D eller CHED-P anges en av Livsmedelverkets gränskontrollstationer:

  • Göteborg (port) - SEGOT1-SLV
  • Göteborg Landvetter (airport) - SEGOT4-SLV
  • Helsingborg (port) - SEHEL1-SLV
  • Stockholm Arlanda (airport) - SEARN4-SLV
  • Stockholm Norvik (port) - SESTO1-SLV
  • Södertälje (port) - SESOE1P-SLV

Fält 19 - Ansvarig aktör för sändningen

Om den aktör som ansvarar för sändningen är en annan än importören, ska ansvarig aktör anges i fält 19 i det ekologiska kontrollintyget.

Fält 20 - Sändningens ankomst

I detta fält fyller du som ansvarig aktör i sändningens förväntade ankomstdatum till gränskontrollen.

Ekologiska livsmedel som även omfattas av krav på CHED-D eller CHED-P

Senast granskad 2023-01-11