Kontroll av analysmetoder för salmonella

Lagstiftning

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 ska mikrobiologisk analys av salmonella ske i enlighet med den senaste upplagan av

    1. standard EN/ISO 6579 eller
    2. metod nr 71 beskriven av Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel (NMKL)

För prover av kött från nöt, svin och fjäderfä kan man dock använda analysmetoder som validerats enligt det protokoll som fastställts i standarden EN/ISO 16140 mot den senaste upplagan av standarden EN/ISO 6579 eller metod NMKL nr 71. Exempel på valideringsorgan är AFNOR, NordVal och Microval.

Ospecificerade metodangivelser av typen ”PCR”, ”ELISA” och liknande är inte godtagbara. Analysmetodens specifika namn ska alltid anges i intyget från laboratoriet.

Om analysen gjorts med en annan metod

Om analysen har gjorts med en annan än EN/ISO 6579 eller NMKL nr 71 - hur kontrollerar man att den är validerad?

Så här kontrollerar man uppgiften att metoden är validerad:

  1. Sök upp analysmetoden på webbplatsen för något av valideringsorganen nedan.
    Om metoden finns listad på någon av nedan angivna länkar för valideringsorganen så innebär det också att metoden har validerats mot den senaste utgåvan så detta behöver inte kontrolleras specifikt.
  2. Kontrollera att protokollets datum fortfarande är giltigt.

Valideringsorgan

Valideringsorganen med länkar finns listade nedan.

Senast granskad 2022-01-10