Euroasiska ekonomiska unionen (EaEU) - Ryssland, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan, Armenien

Här finns information om särskilda krav som Euroasiska ekonomiska unionen (EaEU) ställer för export av livsmedel från Sverige. 

Medlemskap i EaEU

Medlemskap i Eurasiska ekonomiska unionen (EaEU) innebär att varor som får exporteras till något av Ryssland, Belarus (Vitryssland), Kazakstan, Kirgiszistan och Armenien även får exporteras till de övriga länderna inom EaEU. EU - Kommissionen informerar mer om EaEUs gemensamma reglerna för importen på sin hemsida. Här kan du hitta inofficiellt översätt lagstiftning och vägledning till ländernas krav.  

Importrestriktioner till Ryssland

2014 införde Ryssland importförbud för vissa varor från EU och en rad andra länder. Restriktionerna gäller enbart export till Ryssland och omfattar inte Belarus, Kazakstan, Kirgizistan och Armenien. Mer information om vilka produkter som är berörda hittar du på EU-kommissionens hemsida. 

Restriktioner pga djursjukdomsutbrott

Vid djursjukdomsutbrott i Sverige inför Ryssland ofta restriktion för hela landet. Mer information om restriktioner i exporten hittar du på Jordbruksverkets hemsida.

Särskilda åtgärder pga Covid 19

Med anledning av Covid-19 accepterar Rysslands myndighet Rosselkhoznadzor inskannade kopior av veterinärintyg vid export av livsmedel till Ryssland under följande villkor:

  • Den behöriga myndigheten (Livsmedelsverket eller en kommun) föranmäler exporten på föranmälningsblanketten Prior notice of controlled goods delivered to the territory of the Russian Federation. Den ifyllda föranmälningsblanketten skickas till Rosselkhoznadzors på e-postadressen: notification-eu@fsvps.ru. (OBS: Föranmälan skickas av den behöriga myndigheten som utfärdat intyget, inte av företaget.)
  • Mottagaren av varorna i Ryssland garanterar i ett brev till Rosselkhoznadzor, att originalintyget kommer att överlämnas till Rosselkhoznadzors territoriella organ efter mottagandet av varorna.

Listning för export till EaEU

Anläggning, vars livsmedel av animaliskt ursprung exporteras till länder inom EaEU, ska vara EU-godkänd och listad/registrerad för export vid den den ryska myndigheten Rosselkhoznadzor. Anläggning som är listade vid Rosselkhoznadzor får exportera till de övriga medlemsländerna i EaEU. Alla anläggningar i hela kedjan för det animaliska livsmedlet ska vara listade av den ryska myndigheten. Idag listar inte Ryssland på nya anläggningar för export.

Anläggningar listade för export till Ryssland förväntas uppfylla de regler som gäller för export till EaEU och enskilda länderna inom EaEU. Dessa regler är publicerade på Kommissionens hemsida. Särskild kontroll ska utföras på anläggningar som önskar listas och på listade anläggningar. För mer information se Kontrollwiki.

Avlistning för export till EaEU

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Ryssland och EaEU kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Senast granskad 2022-05-23