Nyheter för dricksvattenproducenter

På den här sidan listar Livsmedelsverket nyheter som på olika sätt rör dig som är dricksvattenproducent. När nyheterna berör information på Livsmedelsverkets webbsidor uppdateras även dessa.

  • Tyck till om handbok för krisberedskap och civilt försvar

    Nu finns utkast till tre delar av den kommande publikationen "Handbok för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten" på Livsmedelsverkets webbplats. Du som är intresserad kan tycka till och påverka innehållet.

    2022-09-06 -