Allergener - att tänka på för företag

Allergener kallas ämnen som är vanliga orsaker till allergi eller annan överkänslighet.  Många vanliga livsmedel, som mjölk, ägg, vete och jordnötter, innehåller allergener. På den här sidan får du som företagare veta vad du behöver tänka på när du producerar, importerar, säljer eller serverar mat som innehåller allergener.   

Allergi beror på att kroppens immunförsvar överreagerar mot vissa ämnen, så kallade allergener. Allergenerna kan till exempel finnas i vanliga livsmedel, i björkpollen eller i ämnen från pälsdjur. Livsmedel som är vanliga orsaker till matallergi är exempelvis mjölk, ägg, jordnötter, hasselnötter, soja, vete, fisk och skaldjur.

Symtom på matallergi

Symtomen hos personer med matallergi kan vara mer eller mindre allvarliga. Vanligast är symtom från mag-tarmkanalen (illamående, magont, diarré), huden (eksem eller nässelutslag) och/eller luftvägarna (astma). Andra symtom är klåda i munnen, svullnad i läppar och svalg, rinnande ögon och snuva.

Vissa allergiker riskerar att drabbas av en så kallad anafylaktisk reaktion eller allergisk chock. Det är ett livshotande tillstånd och kan leda till döden om personen inte omedelbart kommer under läkarvård. Det är viktigt att känna till att alla allergener som orsakar matallergi också kan leda till anafylaktiska reaktioner.

Om du hanterar allergener i din produktion är det viktigt att känna till vilket ansvar du som företagare har.

Annan överkänslighet

Det finns överkänslighetsreaktioner som inte räknas som allergiska reaktioner men som kan ge allvarliga symtom. Celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans och överkänslighet mot sulfit är exempel på andra överkänslighetsreaktioner.

Den som har celiaki tål inte gluten, ett protein som finns i vete (inklusive dinkel), råg, korn. Celiaki är en autoimmun sjukdom där gluten påverkar immunförsvaret vilket leder till att tunntarmen skadas. Havre i sig skadar inte tarmen hos personer med celiaki men vanlig havre är ofta kontaminerade med vete, råg och/eller korn. Personer med celiaki kan exempelvis få magsmärtor, diarré och brist på vissa näringsämnen som i sin tur kan ge symtom som trötthet, depression eller att barn inte växer som de ska.

Den som är laktosintolerant kan få gasbildning och ibland diarré av laktos (mjölksocker). Det är viktigt att inte blanda ihop mjölkproteinallergi och laktosintolerans. Mjölkproteinallergiker kan, till skillnad mot personer med laktosintolerans, drabbas av mycket svåra reaktioner även av små mängder mjölk.

Svaveldioxid och sulfit kan tillsättas till livsmedel som konserveringsmedel. Överkänslighet mot sulfit kan förekomma hos personer som lider av astma. 

Information och märkning om allergener

EU har en lista över 14 allergener som det finns särskilda märknings- och informationsregler för.

Varje allergen i EU:s lista redovisas mer ingående på sidorna som hittas via menyfliken på den här webbplatsen. Där finns även information om ärtprotein, som inte finns med på EU:s lista, men som det rapporterats flera reaktioner på.  

För att underlätta för den som är allergisk eller överkänslig måste det alltid tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller någon av de 14 ingredienserna/livsmedelsgrupperna på EU:s Allergenlista.

Minimera risken för att allergener hamnar i maten av misstag

Många livsmedel innehåller ingredienser som är kända allergener och då ska detta framgå av märkningen. Men allergener kan även finnas i mat av misstag. Du som företag har ansvar för att organisera, styra och kontrollera din verksamhet så att du undviker att allergener oavsiktligt hamnar i dina produkter.

Branschriktlinjer

Livsmedelsindustrin och Svensk dagligvaruhandeln har tillsammans med Livsmedelsverket tagit fram branschriktlinjerna "Allergi och annan överkänslighet - Hantering och märkning av livsmedel". Riktlinjerna handlar om hur livsmedelsföretag bör agera vid tillverkning av produkter som innehåller allergener.

Företagen ska genom att följa riktlinjerna undvika att deras produkter förorenas med allergener. Märkningen "kan innehålla spår av" bör enbart användas som sista åtgärd i de fall där det finns en risk för förorening av allergen vid en specifik tillverkningslinje.

Om märkningen ska få användas måste föroreningarna vara omöjliga att undvika och förekomma sporadiskt. Föroreningarna måste dessutom vara dokumenterade genom till exempel rengöringskontroll, testresultat eller säkerställd konsumentreaktion.

Glutenfria, laktosfria och andra "fri från"-livsmedel

Livsmedel kan märkas med påståenden om "fri från" något av de ämnen som finns på EU:s allergenlista.

Senast granskad 2023-08-15