Spannmål som innehåller gluten – allergener att tänka på för företag

Celiaki (glutenintolerans) och spannmålsallergi är två olika sjukdomar. Båda kan orsaka allvarliga symtom och det finns därför särskilda märkningsregler för vete och andra spannmål som innehåller gluten.

Celiaki

Celiaki eller glutenintolerans innebär att den sjuke inte tål gluten som är proteiner som finns i vete, råg och korn. Gluten orsakar en skada på slemhinnan i tarmen. Skadan gör att man inte kan tillgodogöra sig födan på normalt sätt, vilket leder till försämrat näringsupptag. Vid celiaki måste spannmål som innehåller gluten uteslutas ur kosten.

Spannmålsallergi

Spannmålsallergi ska inte blandas samman med celiaki. Den vanligaste spannmålsallergin är allergi mot vete. Vid allergi mot vete förekommer speciella allergiantikroppar mot vete i blodet. Vanliga symtom vid allergi är eksem, ont i magen, kräkningar, astma och allergisk snuva. Allvarliga anafylaktiska reaktioner mot vete och även dödsfall har rapporterats.

Glutenfri kost

Vid celiaki måste spannmål som innehåller gluten uteslutas ur kosten. Vid spannmålsallergi måste de spannmål som framkallar allergi uteslutas. Som ersättning väljs produkter baserade på majs, ris, hirs eller bovete. Produkter baserade på spannmål, som reducerats med avseende på gluten till exempel vetestärkelse, kan också ingå i glutenfri kost. Även de flesta med veteallergi tolererar sådana produkter om produkten är märkt "glutenfri". Läkare och dietist bör dock rådfrågas.
Traditionellt framställd havre är ofta förorenad med vete, råg och/eller korn och lämpar sig därför inte i glutenfri kost. Specialframställd havre märkt "glutenfri" kan ingå i glutenfri kost.

Märkning och regler

För att underlätta för den som är allergisk eller har celiaki måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller glutenhaltiga spannmål (det vill säga vete (t.ex. dinkel och khorasan) råg, korn, havre eller korsningar av dessa) samt produkter av dessa. Reglerna finns i Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011.

Sedan den 13 december 2014 ska även restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, kunna uppge om maten innehåller dessa spannmål. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation (LIVSFS 2014:4).

Företag kan frivilligt märka livsmedel med ”glutenfri” eller ”mycket låg glutenhalt” om detta är en relevant uppgift på livsmedlet. Dock måste de regler om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med celiaki och som finns i kommissionens förordning (EU) nr 828/2014 följas. Sedan den 15 oktober 2018 är det ett krav att livsmedel märkta ”glutenfri” eller ”mycket låg glutenhalt”, som släpps ut på marknaden för första gången, måste anmälas till Livsmedelsverket.  Anmälan ska göras av den livsmedelsföretagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet säljs eller av den som importerar livsmedlet till EU. Anmälningskravet framgår av 14-16 §§ i LIVSFS 2014:4.

Provtagning och analys av gluten

I Kontrollwiki finns mer information om vad man bör tänka på vid provtagning och analys av allergener. Ackrediterade metoder ska användas i offentlig kontroll. Livsmedelsverket är ackrediterat för analys av gluten i livsmedel.

Det finns olika ELISA-metoder (enzyme-linked immunosorbent assay) för analys av gluten i livsmedel. I Codex standard 118-1979, reviderad 2008 anges R5 Méndez ELISA som en metod för bestämning av gluten. I denna ELISA-metod kvantifieras gluten/gliadin med en monoklonal antikropp, R5. När fermenterade livsmedel som sojasås och öl analyseras ska en så kallad "competitive ELISA" användas. Det finns "competitive ELISA" med antikroppen R5. 

Reaktioner på spannmål vid celiaki/ Doser

Livsmedelsverket har analyserat halter av gluten i livsmedel som har orsakat reaktioner hos personer med celiaki.

Livsmedel Konsumerad mängd Gluten
mg/kg
Beräknad dos Ålder
Pasta* 50 g 10 000 500 mg 9 år
Kex 50 g 140 7 mg Vuxen
Snacks 10-50 g 10 000 100-500 mg 6 år
Choklad med puffat ris 100-200 g 70 7-14 mg Vuxen
Rån 100-150 g 70 7-10 mg Barn
Glasstrut 10 g 860 8,6 mg 7år

 * Samma produkt som vid allergireaktionen nedan

Reaktioner på spannmål vid allergi / Dos

Det är inte känt vilken som är den lägsta dosen veteprotein som kan utlösa en allergisk reaktion hos en känslig veteallergiker. Dock finns det numera relativt mycket forskning om hur många allergiker som reagerar vid en viss dos veteprotein. Mer om detta står i Riskvärderingsguiden, rapport L 2022 nr 13. Guiden underlättar bedömningar av allergirisker utifrån olika koncentrationer av veteprotein/gluten.

Livsmedelsverket har analyserat halten gluten i livsmedel som har orsakat allergiska reaktioner. En del av dessa reaktioner presenteras i tabellen nedan och syftar till att visa att reaktionerna har orsakats av olika sorters livsmedel och gett olika symtom.  Gluten utgör drygt 80 procent av proteinerna i vete, råg och korn. 

Livsmedel Konsumerad
mängd
Gluten
mg/kg
Beräknad dos Ålder

Pasta*

50 g 10 000 500 mg 8 år
Vaniljsås 70 g 33 2,3 mg 11 år

* Samma produkt som i tabellen ovan

Senast granskad 2023-10-27