Jordnötter – allergener att tänka på för företag

Jordnöten är en baljväxt. Personer med allergi mot jordnötter kan reagera mycket allvarligt om de får i sig jordnöt. Därför finns det särskilda märkningsregler för jordnöt.

Symtom

Jordnötsallergiker kan drabbas av symtom som astma, kräkningar, ont i magen och eksem. Svåra anafylaktiska reaktioner förekommer och även dödsfall orsakade av allergiska reaktioner mot jordnöt finns beskrivna.

Baljväxter

Jordnöten är en baljväxt och släkt med sojabönor, ärtor, bönor, linser, kikärter och lupiner. De hör alla till samma botaniska familj, Leguminoseae/Fabaceae. Det förekommer att personer med allergi mot en baljväxt reagerar mot andra baljväxter eftersom proteiner inom samma växtfamilj är snarlika. Korsreaktioner mot soja, ärtor, bönor, linser och/eller lupiner har beskrivits hos en del jordnötsallergiker.

Jordnötter äts rostade som snacks, men utgör också råmaterial för framställning av jordnötsmjöl och olja. Jordnötsolja, som framställts genom fraktionering, har vid något tillfälle visats innehålla rester av protein. Det kan därför inte uteslutas att jordnötsolja skulle kunna utgöra en risk för känsliga jordnötsallergiker. I kallpressad olja finns i regel så mycket protein kvar att den inte är lämplig för den som är allergisk.

Jordnötter används som garnering och smaksättare i många olika typer av livsmedel, som bakverk, konfektyrer, choklad, glass, pesto och kryddblandningar (Satay mein paste) till asiatiska rätter. Jordnötssmör består av bland annat rostade, malda jordnötter och salt.

Märkning

För att underlätta för den som är allergisk måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller jordnötter eller produkter därav. Reglerna finns i Informationsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011).

Från den 13 december 2014 ska även restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, kunna uppge om maten innehåller jordnötter. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Provtagning och analys av jordnötsprotein

I Kontrollwiki finns mer information om vad man bör tänka på vid provtagning och analys av allergener. Ackrediterade analysmetoder ska användas i offentlig kontroll. 

Känsliga kommersiella ELISA-testkit finns för analys av jordnöt. Kvantifieringsgränsen för jordnöt är cirka 1 mg/kg, men kan variera något med testkiten och med den matris som analyseras.

Jordnötter kan även identifieras med specifika DNA-metoder. Positivt resultat indikerar förekomst av jordnötter.

Allergiska reaktioner/Doser

Det är inte känt vilken som är den lägsta dosen jordnötsprotein som kan utlösa en allergisk reaktion hos en känslig jordnötsallergiker. Dock finns det numera relativt mycket forskning om hur många allergiker som reagerar vid en viss dos jordnötsprotein. Mer om detta står i Riskvärderingsguiden, rapport L 2022 nr 13. Guiden underlättar bedömningar av allergirisker utifrån olika koncentrationer av jordnötsprotein.

Livsmedelsverket har analyserat halten jordnötsprotein i livsmedel som har orsakat allergiska reaktioner. En del av dessa reaktioner presenteras i tabellen nedan och syftar till att visa att reaktionerna har orsakats av olika sorters livsmedel och gett olika symtom.

Livsmedel  Konsu-merad mängd Jordnöts-protein mg/kg Beräknad dos Rapporterad reaktion Ålder

Kaka

10 g 2,9 0,03 mg

Anafylaktisk reaktion* (andnings-svårigheter, nässelutslag)

2 år

Chokladbit (advents-kalender)

3,6 g 300 1,1 mg

Anafylaktisk reaktion*

3 år

Gelégodis

5 g 200 1,1 mg

Anafylaktisk reaktion* (andnöd, kräkning)

10 år

Thaimat på restaurang

Oklart

280 (i mag-innehåll) 8 mg Fatal anafylaxi** 22 år

Kex

10 g 800 8 mg Nässelutslag, kräkning, andnings-svårigheter 7 år

Tahini (ingrediens i sås)

1 g 18 250 18 mg Anafylaktisk reaktion* -

Choklad

50 g 430 22 mg Klåda i munhåla och svalg 18 år

Choklad

14 g 225 32 mg Anafylaktisk reaktion*, andningsbesvär, svullnad
i luftvägar
15 år

Thaigryta

100 g 430 43 mg Klåda och svullnad i läppar och svalg, illamående, ont
i magen, kräkning
8 år
Choklad-pralin 10 g 9 800 98 mg Allvarlig allergisk reaktion 20 år
Naturgodis 25 g 5 200 130 mg Andningsbesvär, nässelutslag

18 år

Falafel 45 g 4 300 190 mg Svår anafylaktisk reaktion*

19 år

Wok 200 g 3 200 640 mg Anafylaktisk reaktion*

16 år

 
* Anafylaktisk reaktion innebär att den allergiske drabbas av en svår allergisk reaktion som ger symtom från flera organ. Minst ett av symtomen ska vara symtom från luftvägar, cirkulation och/eller kraftig allmänpåverkan för att klassas som anafylaxi (Uppgifter från Svensk Förening för Allergologi).

** Fatal anafylaxi innebär att tillståndet blir så allvarligt att den allergiske avlider.

 

Senast granskad 2023-10-31