Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat

Vinflaskor

Det finns många lagar inom området sprit och alkoholdrycker. Flera olika myndigheter är inblandade i bland annat tillståndsprövning och offentlig kontroll.

Vinodling

Om du vill börja med vinodling ska du registrera din produktion hos länsstyrelsen. Registreringen och kontrollen är avgiftsfri. Om du bara odlar vindruvor för eget bruk behöver du inte registrera dig.

EU:s bestämmelser för vinområdet är omfattande. I Sverige gäller inte alla bestämmelser eftersom vår vinodling är och har varit mycket liten. Här gäller till exempel inte förbudet mot att plantera nya vinstockar och vi behöver inte heller föra vinodlingsregister.

Godkännande enligt lagen om alkoholskatt

Tänk på att alkoholvaror (drycker, preparat, teknisk sprit m.m.)  kan omfattas av lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS). Kontakta Skatteverket för att få information om vad som krävs för just din verksamhet. Notera också att rätten att bedriva partihandel med alkoholdrycker är knuten till de godkännanden som Skatteverket beslutar om enligt LAS.

Tillverkning av spritdrycker eller vin av druvor

Tillverkning av spritdrycker eller vin kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket. Tillverkning av vin för eget bruk kräver inget tillstånd.

Du ska också registrera din livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket, vilket kostar 1050 kr. Livsmedelsverket kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Kontrollavgiften, som du betalar efter kontrollen, baseras på var anläggningen hamnar i den riskklassificering som Livsmedelsverket gör av anläggningen och hur lång tid kontrollen tar.

Har du egen odling av druvor för vinproduktion eller spannmål ska denna del av anläggningen vara registrerad hos länsstyrelsen.

Tillverkning av övriga alkoholhaltiga drycker

Tillverkning av folköl, starköl och andra  jästa alkoholdrycker drycker av frukt, bär, sav eller liknande kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket. Tillverkning av alkoholhaltiga drycker, förutom spritdrycker, för eget bruk kräver inget tillstånd.

Du ska också registrera din livsmedelsanläggning hos den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden. En registreringsavgift kommer att tas ut. Kommunens livsmedelsinspektör kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Kontrollavgiften baseras på var anläggningen hamnar i den riskklassificering som miljö- och hälsoskyddsnämnden gör av företaget.

Har du egen odling av frukt eller bär, utvinner sav eller liknande ska denna del av verksamheten vara registrerad hos länsstyrelsen.

Tappning av vin

Om du köper in färdigt vin och ska packa om eller buteljera vinet utan att förändra det behöver du registrera din livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket, vilket kostar 1050 kr. Livsmedelsverket kommer därefter att besöka anläggningen för att kontrollera anläggningen. Kontrollavgiften, som du betalar efter kontrollen, baseras på var anläggningen hamnar i den riskklassificering som Livsmedelsverket gör av anläggningen och hur lång tid kontrollen tar.

Import och införsel av vin och andra alkoholhaltiga drycker

Om du vill importera vin eller andra alkoholhaltiga drycker ska du registrera din livsmedelsanläggning hos kommunens miljöförvaltning.

För att du ska kunna sälja vin och andra alkoholdrycker i Sverige måste du vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt de regler som gäller i lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Du ansöker om sådant godkännande hos Skatteverket.

Alkoholhaltiga preparat

Alkoholhaltigt preparat kallas varor som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel som omfattas av läkemedelslagen. Gruppen omfattar bland annat många kosmetiska produkter, bilvårdsprodukter, rengöringsmedel, aromer samt livsmedel – till exempel frukt i lag, praliner och matlagningsvin.

Teknisk sprit

Med teknisk sprit avses sådan sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat liknande ändamål under vissa förutsättningar, se 1 kap, 4 § alkohollagen (2010:1622).

Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet över de företag som handlar med teknisk sprit. Kravet på tillstånd för att införa, sälja och köpa teknisk sprit är avskaffat. Tillstånd för handel med teknisk sprit är i stället ersatt med en rätt att handla med varan kopplad till reglerna om godkännande som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. För mer information kontakta Skatteverket.

Tillverkning av teknisk sprit kräver ett godkännande som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt som du ansöker om hos Skatteverket.

Registrering av livsmedelsanläggning hos Livsmedelsverket

Om din livsmedelsanläggning ska registreras hos Livsmedelsverket bör du tänka på följande:

  • Det finns en särskild blankett för registrering. Du hittar den via länk under detta stycke.
  • En registrering motsvarar inte ett godkännande av anläggningen, utan är bara en registrering av uppgifter om livsmedelsföretagare, anläggning och verksamhet.
  • Ett beslut om registrering skickas till dig inom två veckor från det att verket tagit emot din anmälan.
  • Du behöver inte skicka in din anmälan långt i förväg. Registrering är en relativt snabb process och verksamheten får starta två veckor efter att en komplett anmälan kommit in till Livsmedelsverket, eller tidigare om verket beslutar det.
  • En registreringsavgift på 1050 kr tas ut. Därefter kommer Livsmedelsverket så småningom att besöka anläggningen för att kontrollera verksamheten. Efter kontrollen får du betala en avgift som baseras på riskklassificeringen av företaget, och hur lång tid kontrollen tar.

Märka viner med druvsort och årgång

Branschriktlinjer

Tillverknings- och märkningsregler

Senast granskad 2023-04-05