Nya rutiner för hygien vid uppslaktning av nöt, får, svin och ren på slakterier med ständig närvaro

2024-04-02

Vi har uppdaterat Livsmedelsverkets kontroll av hygien vid uppslaktning av nöt, får, svin och ren på slakterier med ständig närvaro. Rutinen för kontrollen har vi tagit fram i samråd med representanter från slakterier.

Kontrollen ”hygien vid uppslaktning” innebär att Livsmedelsverket kontrollerar att slakten sker på ett hygieniskt sätt och att slaktkropparna hålls fria från föroreningar under slakten. Om slaktkroppen har synlig förorening ska denna putsas bort.

Livsmedelsverket har haft samråd med sakkunniga representanter från slakterierna i arbetet med att ta fram den nya rutinen för kontrollen.
- Det arbete som vi har gjort gynnar kontrollen. Jag tror att företagen också kommer att uppleva att kontrollen blir bättre, säger Petter Jonsson på Livsmedelsverket.
- Vi tycker att detta arbetssätt har fungerat bra och vill därför försätta jobba på samma sätt för att förbättra andra kontroller där vi ser att det kan gynna både kontrollen och företagen.

Nyheter i rutinen:

  • Vi kontrollerar fler djurkroppar för att ge en mer representativ bild av hur väl hygienen vid uppslaktningen fungerar.
  • Vi kommer att utföra kontroll tio gånger i veckan av de djurslag som slaktas denna vecka.
  • Vi kommer att välja ut slaktkropp för kontroll slumpmässigt.
  • Gränsen för när vi kommer att skriva ut avvikelse är sänkt till 20 % förorenade slaktkroppar av de kontrollerade slaktkropparna.
  • I de fall antalet djurkroppar med föroreningar är över 20 % sätter vi en uppföljningstid och gör en uppföljning av att avvikelsen har åtgärdats.
  • Vi kontrollerar slaktprocessen för att undersöka orsaken till att andelen slaktkroppar med föroreningar överstiger 20 %.

Livsmedelsverket gör kontrollen på positionen för besiktning efter slakt eller så ska personalen ta undan slaktkroppen vid den positionen (endast vid behov) tills vi kan genomföra kontrollen.

Resultatet av kontrollen skickar vi sammanställningar över varje vecka. Där redovisar vi antalet kontroller, antalet brister och andel brist.