Ändringar i kontroll av djurskyddet

2024-04-24

Nu kommer du som företagare att få en rapport per kontrolltillfälle i stället för sammanställningar, som du fick tidigare. Dessutom kontrollerar vi och följer upp den djurskyddsansvariges uppgifter.

Från och med årsskiftet har vi ett nytt sätt att dokumentera kontrollerna av slakteriernas djurskydd. Kontrollresultaten kommer att redovisas i kontrollrapporter i stället för i sammanställningar. Du kommer alltså att få en rapport per kontrolltillfälle, oavsett om det funnits brister vid kontrollen eller ej.

Liksom tidigare ligger tonvikten i kontrollen på det förebyggande djurskyddsarbete som ditt företag har ansvar för. Ditt företag ska ha skriftliga standardrutiner för alla moment som involverar djur i samband med slakt.

Alla anläggningar ska ha någon som ansvarar för djurskyddet, men vid anläggningar som slaktar minst 1000 däggdjursenheter eller 150 000 fåglar eller kaniner ska det finnas en så kallad djurskyddsansvarig. Nytt är att vår kontroll kommer att omfatta den djurskyddsansvariges uppdrag att kontrollera, journalföra och följa upp djurskyddet.

Mer om den djurskyddsansvariges uppdrag kan du läsa här:

Där kan kan du också ladda ner en svensk version av informationen.