Påminnelse om gränskontroll av kyl- och frystrailers i Göteborgs hamn

2023-09-15

Livsmedelsverket vill påminna om att gränskontrollstationen i Göteborgs hamn från och med den 1 september 2023 har möjlighet att utföra gränskontroll av samlastade kyl-och frystrailers.

Kontrollverksamheten i Göteborgs hamn har flyttat till nya lokaler som är anpassade till kontroll av sändningar i trailers. Det är nu möjligt att lasta ur sändningar utan att bryta kylkedjan.

Tänk på att placera officiella intyg lättåtkomligt och synligt, om möjligt innanför trailerdörrarna eller i dokumentfack. Då kan vi genomföra kontrollen utan onödiga fördröjningar.

Om du har frågor kan du vända dig till gks.goteborg@slv.se

Vi vill även passa på att informera om vad som gäller vid samlastning av sändningar. Nedan information finns nu på vår webbplats.

Samlastade sändningar

Samlastning av sändningar i ett och samma transportmedel innebär ofta att gods till flera olika aktörer transporteras tillsammans, exempelvis med LCL (less than container load), groupage trailer och så vidare. Om du använder dig av denna typ av transport för gränskontrollpliktiga varor är det viktigt att vara medveten om att det är upp till den enskilde importören att förhandsanmäla och se till att dessa varor genomgår gränskontroll innan transporten åker in i EU. När en sådan sändning ska kontrolleras innebär det att hela containern eller trailern stoppas för att gränskontrollen ska kunna utföras.

Observera att om de gränskontrollpliktiga varorna inte är tillgängliga vid inspektion kan urlastning krävas, på bekostnad av den aktör som är ansvarig för den gränskontrollpliktiga sändningen. Detsamma gäller om en sändning i en samlastning avvisas vid gränskontrollen. Hela containern eller trailern kommer då att stoppas tillfälligt och det kan bidra till förseningar för resterande sändningar i transporten.