Information om ekologiska kontrollintyg (COI) och extra debitering vid granskning

2024-04-03

De ekologiska kontrollintyg (COI) som krävs vid import av ekologiska produkter kommer framöver att kopplas till Tullverkets automatiska process, därför är det viktigt att allt stämmer vid kontrolltillfället. Den 15 mars infördes också en extra debitering utöver grundavgiften för kontroll av COI som inte är kompletta.

Tullverkets hantering av kontrollintyg (COI)

Tullverket kommer att hantera COI på liknande sätt som CHED, det vill säga att certifikaten kommer att räknas av elektroniskt.

Tänk på att fält 31 aldrig får signeras förrän första mottagare har tagit emot sändningen. Idag händer det att sändningar signeras så fort gränskontrollen har signerat i fält 30 i COI, vilket inte är korrekt. Fält 31 får inte signeras innan Tullverket har meddelat att varorna är frigjorda.

Om fält 31 är ifyllt innan varorna är frigjorda kan inte den elektroniska avräkningen ske hos Tullverket, vilket kan resultera i längre handläggningstider. Tänk på att du aldrig kan backa om du en gång har signerat i fält 31.

Mer information om tulldeklaration och ekologiska produkter finns på Tullverkets webbplats.

Extra debitering

Gränskontrollen har infört en extra debitering utöver grundavgiften på 950 kr för kontroll av COI som inte är kompletta. Som vi tidigare har påpekat flera gånger får gränskontrollen in alldeles för många bokningsanmälningar på COI som inte är kompletta eller felaktiga. För att kompensera för den extra tid som granskningen tar för dessa COI behöver vi ta ut en extra avgift för det arbetet (se artikel 65-67 i förordning (EU) 2017/624). Detta infördes från och med den 15 mars 2024.

Vi rekommenderar att ni använder den instruktion som finns på Livsmedelsverkets webbplats för granskning av COI innan en bokningsanmälan görs.

Sändningar utan åtgärd i TRACES.NT

Om du har ett COI i TRACES.NT där sändningen av någon anledning inte kommer till Sverige ska du som importör meddela gränskontrollen om det. Vi behöver få kännedom om anledningen till att sändningen inte kommer till Sverige annars kan vi inte avsluta ditt COI i TRACES.NT. Om vi får information från importören fyller vi i fält 30 i COI att sändningen inte kan övergå till fri omsättning och skriver en förklaring till det. Görs inte detta blir ditt COI liggande i TRACES.NT overifierat och utan åtgärd.

Om du inte är ansvarig för dina sändningar med ekologiska livsmedel, var vänlig och skicka informationen vidare till din speditör.