Identifikation av vägfordon och släp i officiella intyg

2023-12-12

Officiella intyg ska innehålla information om transportmedel och enheten som transporterar sändningen. Detta gäller även vägfordon, med eller utan släp, och vägfordonets registreringsnummer ska anges i intyget tillsammans med numret för eventuellt släp.

Officiella intyg ska fyllas i enligt anvisningarna i kapitel 4 i EU-förordning 2020/2235.

Det är obligatoriskt att välja transportmedel och fylla i dess identifikation i fält I.15 i det officiella intyget. I fält I.19 ska containernummer fyllas i, speciellt när detta inte angetts i fält I.15. Detta gäller sändningar som transporteras i förslutna behållare och där behållaren har ett specifikt nummer, till exempel som sjöcontainrar och vägfordonssläp har. Utfärdande myndighet måste därför ha tillgång till denna information vid utfärdande av intyget.

Nedan anges för de aktuella intygsfälten i anvisningarna i kapitel 4 i förordning (EU) 2020/2235:

I.15 Transportmedel

Välj ett eller flera transportmedel för djur eller varor som lämnar det avsändande landet och ange hur transportmedlet identifieras:

  • Flyg (ange flightnummer)
  • Fartyg (ange fartygets namn och nummer)
  • Järnväg (ange tågets identitetsnummer och vagnens nummer)
  • Vägfordon (ange registreringsnummer, även för eventuellt släp)

Vid färjetransport ska ”Fartyg” markeras och vägfordonets registreringsnummer (inkl. för eventuellt släp) samt färjans namn och nummer anges.

I.19 Containernr/Förseglingens nr

I tillämpliga fall anges containernummer eller förseglingens nummer (mer än ett är möjligt).

Containernummer ska anges om varorna transporteras i förslutna behållare.

Endast den officiella förseglingens nummer ska anges. En officiell försegling är en försegling som har fästs på behållaren, lastbilen eller järnvägsvagnen under tillsyn av den behöriga myndighet som utfärdar intyget.

Vid gränskontrollstationen i Göteborgs hamn saknar sändningar som ankommer med vägfordon från Storbritannien ofta information i fält I.15 och I.19 i de officiella intygen. Det är en obligatorisk uppgift och ska alltså fyllas i.

Vi accepterar officiella intyg utan denna information ifylld till och med den 15 januari 2024. Därefter kommer vi att begära ersättningsintyg när uppgiften saknas.

For English, please read below.

Official certificates need to be completed according to Chapter 4 in Regulation (EU) 2020/2235.

The means of transport and its identification needs to be indicated in box I.15. In box I.19, the container number shall be filled in, especially when this is not indicated in box I.15. This applies to shipments that are transported in sealed containers and where the container has a specific number, such as sea containers and road vehicle trailers.

This is not optional, and the issuing officer needs to have access to this information when issuing the certificate.

The border control post at the port of Gothenburg have consignment from the United Kingdom where this information is missing for road vehicles and trailers. We accept official certificates without this information filled in until the 15th of January 2024. After this date, we will request a replacement certificate when the information is missing.