Ändring av undantagslistan för rumstempererade sammansatta livsmedel

2023-09-08

I bilagan till EU-förordning 2021/630 listas rumstempererade sammansatta livsmedel som kan undantas offentlig kontroll vid gränskontrollstationer på grund av den låga risk de utgör. Det gäller sammansatta livsmedel som är lagringståliga i rumstemperatur och som inte innehåller köttprodukter eller råmjölksbaserade produkter. Från och med den 21 september 2023 ändras listan för att inkludera fler typer av livsmedel.

Bilagan till EU-förordning 2021/630 ändras genom ändringsförordning 2023/1674. Ändringarna träder i kraft från och med 21 september 2023 och innebär att fler rumstempererade sammansatta livsmedel ska undantas gränskontroll. Nytt på bilagan, den så kallade ”undantagslistan”, är följande:

  • Konfektyrer (inklusive sötsaker) och vit choklad som inte innehåller kakao.
  • Smörgåspålägg innehållande kakao.
  • Kakaoberedningar för framställning av drycker.
  • Livsmedelsberedningar tillverkade genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter. Livsmedelsberedningar tillverkade av orostade spannmålsflingor eller av blandningar av orostade och rostade spannmålsflingor eller svällning av spannmål. T.ex. frukostcerealier, müsli och granola.
  • Beredda bakverk och smörgåskex.
  • Chips av olika slag.
  • Miso med fiskbuljong.
  • Sojasås med fiskbuljong.

Observera att listan ovanför endast är en sammanfattning. Fullständig lista med aktuella KN-nummer finns i ändringsförordningen.

Undantagslistan ska alltid läsas med hänsyn till både KN-nummer och förklaring. Med andra ord kan ett sammansatt livsmedel som har ett KN-nummer på undantagslistan endast undantas gränskontroll om den passar in på de livsmedel som beskrivs i listan för det aktuella KN-numret. 

Om du importerar något av ovan sammansatta livsmedel kan din produkt från och med 21 september undantas gränskontroll. För att undantas gränskontroll krävs det att livsmedlet uppfyller alla krav i artikel 3.1 i förordning (EU) 2021/630. Undantagna sammansatta livsmedel kräver inte gränskontroll, men ska åtföljas av privatintyg. Privatintyg kontrolleras av det importerande livsmedelsföretagets kontrollmyndighet.