Uppdaterad branschriktlinje om säkra kosttillskott till konsument

2023-11-24

Svensk Egenvård har uppdaterat branschriktlinjen Säkra kosttillskott till konsument och den finns nu tillgänglig via Livsmedelsverkets webbplats. Företag som berörs av dessa branschriktlinjer är till exempel sådana som importerar, tillverkar, förpackar, säljer eller hanterar ingredienser som används i kosttillskott.

Vid den här uppdateringen har branschriktlinjen setts över i sin helhet och bland annat uppdaterats med information om märkning av fiskolja, nya faror i faroanalyserna, material i kontakt med livsmedel och lagstiftningshänvisningar.

Branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. Branschriktlinjer tas fram i samråd med Livsmedelsverket som ser till att de uppfyller kraven i lagstiftningen och andra formella krav. När Livsmedelsverket godkänt branschriktlinjerna publiceras de på Livsmedelsverkets webbplats. Om riktlinjerna omfattar hygienbestämmelser publiceras de även i EU-kommissionen databas. Riktlinjerna ska utarbetas, spridas och hållas aktuella av branschen.