Stresstesta din verksamhet – då vet du vad du behöver åtgärda

2024-05-15

Klarar ditt företag att fortsätta att leverera om det blir kraftiga störningar i samhället, i värsta fall krig? Livsmedelsverket har tagit fram ett övningsunderlag där du kan stresstesta din verksamhet – stor som liten.

För att hela Sveriges befolkning ska få mat och dricksvatten även vid svåra omständigheter behövs robusta företag som klarar olika typer av störningar. Varje verksamhet behöver ha en beredskap för oväntade händelser som långa strömavbrott, uteblivna transporter eller hög personalfrånvaro – det som också kallas kontinuitetsplanering.

Testa förmågan vid höjd beredskap

Företag bör även ta höjd för scenariot höjd beredskap och krig i sin kontinuitetsplanering. För att veta vilka åtgärder som behövs är det bra att först bedöma vad verksamheten skulle klara av i ett sådant läge. Som stöd har Livsmedelsverket i samverkan med Lunds universitet tagit fram en metod för självskattning.

– Självskattningen är en bra start i beredskapsarbetet. Den blir ett stresstest där företaget får bedöma hur mycket verksamheten kan leverera i ett visst scenario, med bara en del av de resurser de har i vardagen. Det gör det tydligt vilka beroenden och sårbarheter som finns och hur man kan stärka verksamheten, säger Mats Johansson, enhetschef på Livsmedelsverket.

Näringslivet har en viktig roll i Sveriges försörjningsberedskap. Idag finns inga fastställda mål för hur mycket varje företag förväntas kunna leverera vid höjd beredskap. Det är därför upp till varje företag att bedöma resultatet från självskattningen och om man behöver stärka sin beredskap.

Metoden kan användas av olika verksamheter

Metoden utgår från ”Handlingskraft”, ett nationellt scenario för läget höjd beredskap och krig i Sverige framtaget för totalförsvaret (se länk nedan). Scenariot har sedan konkretiserats med ett antal kända beroenden som el, it, transporter, personal och insatsvaror.

Metoden kan användas av såväl små som stora verksamheter. Den togs fram för dialoger med livsmedelsföretag men kan även användas av dricksvattenproducenter, förpackningsindustrin eller annan verksamhet.