Nya vägledningar från EU-kommissionen om märkning och avalkoholisering av vin

2024-01-25

8 december 2023 infördes nya märkningskrav för vin inom EU. Nu finns två nya vägledningar från EU-kommissionen om vin. Den ena vägledningen handlar om de nya reglerna för märkning av vin. Den andra handlar om avalkoholisering av vin och märkning av avalkoholiserat vin.

Vägledningarna innehåller svar på frågor som kommissionens avdelningar har tagit emot och diskuterat med medlemsländernas experter. Frågorna och svaren handlar om hur bestämmelserna om märkning av viner och om avalkoholisering av vin som infördes genom ändring av handelsnormerna för vin i förordning (EU) nr 1308/2013 ska tillämpas.

Vägledningarna ska hjälpa myndigheter och företag att tillämpa EU-lagstiftningen. Du hittar vägledningarna både på livsmedelsverkets webbplats livsmedelsverket.se och på Kontrollwiki – Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Om avalkoholisering av vin

Numera är det tillåtet att avalkoholisera ett vin och fortfarande kalla det vin även om alkoholhalten understiger den tillåtna lägsta alkoholhalten för vinprodukten. Alkoholhalten ska alltid anges på ett sådant vin och dessutom någon av termerna ”avalkoholiserat” eller ”delvis avalkoholiserat” beroende på produktens verkliga alkoholhalt. ”Avalkoholiserat” vin får ha högst 0,5 volymprocent alkoholhalt.