Nya märkningskrav på vin från 8 december

2023-11-20

Vin och vinprodukter som tillverkas efter 8 december 2023 ska ha en ingrediensförteckning och en näringsdeklaration. Det innebär att det ska framgå vilka ingredienser som finns i vinet och vilket energi- och näringsvärde vinet har. Kravet gäller för alla viner och vinprodukter som säljs inom EU. Vin och vinprodukter har tidigare varit undantagna från de krav på märkning som gäller andra livsmedel.

EU har beslutat om utökade märkningskrav på vin och aromatiserat vin, som vinglögg, från och med den 8 december 2023. Vin som är producerat före det datumet är undantaget från de nya reglerna. Senare kommer även nya regler för andra alkoholdrycker. Vin och vinprodukter har länge varit undantagna från de krav på märkning med näringsdeklaration och ingrediensförteckning som gäller för andra livsmedel. Tills nu har det bara funnits krav på att informera om alkoholhalt och om ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner tillsatts i vinet.

Högre krav på märkning från 8 december

För viner producerade efter 8 december ställs alltså högre märkningskrav. Det måste framgå vilka ingredienser som finns i vinet. Det ska också framgå vilket näringsinnehåll vinet har, det vill säga energivärdet uttryckt i både kilojoule och kilokalorier samt mängden fett, kolhydrater (varav socker), protein och salt i enheten g/100 g eller g/100 ml. Företaget får frivilligt även ange detta per portion om man talar om vad man räknar som ett glas vin. I praktiken kommer fett, protein och salt vara noll på vin i de flesta fall. Ibland är även kolhydrater noll på ett torrt, helt osötat vin. Det betyder inte att energiinnehållet är noll, alkohol bidrar med mycket energi.

Viss information kan vara elektronisk

All information ovan måste vara tillgänglig och möjlig för konsumenten att ta del av, men det innebär inte att allt måste finnas på en etikett på flaskan eller på förpackningen. EU-bestämmelserna innebär att en del av informationen får anges på elektronisk väg, till exempel via en QR-kod. Men några uppgifter måste alltid finnas på flaska/förpackning, nämligen:

  • Allergener. Om ingrediensförteckningen tillhandahålls på elektronisk väg ska eventuella allergener precis som tidigare ändå anges på förpackningen. Det ska då stå ordet ”innehåller” följt av allergenen ifråga.
  • Energivärdet. Om näringsdeklarationen tillhandahålls på elektronisk väg måste ändå energivärdet anges på förpackningen.

Undantag för vissa ingredienser

Druvor och druvmust

Det finns några undantag från informationsförordningen om hur ingredienser får anges. Till exempel får uttrycket ”druvor” användas för att ange råvaran, oavsett om den är druvor eller druvmust. Likaså får uttrycket ”koncentrerad druvmust” användas för att ange den koncentrerade druvmust eller rektifierade koncentrerade druvmust som använts vid framställningen av vinet.

Vissa tillsatser

Tillsatser som räknas till kategorierna ”surhetsreglerande medel” och ”stabilisatorer” och som är av liknande slag eller inbördes utbytbara får anges i ingrediensförteckningen med uttrycket ”innehåller... och/eller”, följt av högst tre tillsatser. Kravet är dock att minst en av dessa tillsatser ska förekomma i slutprodukten.

Tillsatser som räknas till kategorin ”förpackningsgaser”, till exempel kväve och koldioxid, får ersättas med den särskilda uppgiften ”Tappat i en skyddande atmosfär” eller ”Tappning kan ske i en skyddande atmosfär” utanför ingrediensförteckningen.

Tirage- och expeditionslikörer

Vid framställning av mousserande viner tillsätts tiragelikör och expeditionslikör. Dessa får i ingrediensförteckningen anges antingen enbart med uttrycken ”tiragelikör” och ”expeditionslikör” eller tillsammans med en förteckning över deras respektive beståndsdelar. Förteckningen ska i det senare fallet skrivas inom parentes efter orden ”tiragelikör” och ”expeditionslikör”.

QR-koden får inte leda till reklam

Om informationen inte finns på flaskan utan nås via en QR-kod finns regler för hur det får gå till. Det ska vara tydligt för konsumenten vart QR-koden leder och informationen där får inte visas tillsammans med reklam eller annan försäljningsinformation. QR-koden ska leda enbart till den produkt som informationen gäller och användardata om den som söker informationen får inte samlas in eller spåras.

Ingen övergångstid – men redan färdigproducerat vin får märkas enligt tidigare regler

De nya märkningsreglerna för vin och vinprodukter som börjar gälla 8 dcember 2023 beslutades redan 2021. Det finns därför ingen övergångstid för reglerna, utan de börjar gälla direkt för allt vin som produceras från och med det datumet. Men vin som är färdigproducerat före den 8 december och som ligger på tank eller fat i väntan på buteljering får märkas enligt de regler som gällde före den 8 december även om märkningen alltså sker senare.

Med färdigproducerat menas att produkten uppfyller kraven för den kategori som den ska säljas som. Ett vin ska som exempel vara färdigjäst, kommit upp i rätt alkoholhalt och ha rätt syrahalt för att få kallas vin. Kategorierna och kraven för varje kategori räknas upp i förordning (EU) nr 1308/2013 respektive (EU) nr 251/2014.

Mer information och stöd