Ändringar i riskklassningsmodellen för kontaktmaterialverksamheter och verksamheter med tillverkning av snusliknande produkter

2023-11-28

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd ändras. Det påverkar bland annat kontaktmaterialverksamheter och verksamheter som tillverkar snusliknande produkter. Kontaktmaterialverksamheter kommer även att riskklassas i den nya riskklassningsmodellen.

Kontaktmaterial är alla material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Kontaktmaterial kan exempelvis vara kartong- och plastförpackningar, plastfilmer, keramik med mera. I den nya riskklassningsmodellen kommer även verksamheter som tillverkar, förädlar och importerar kontaktmaterial att riskklassas.

Förutom att verksamheter riskklassas utifrån sin huvudsakliga inriktning så har en verksamhet olika aktiviteter. Varje aktivitet har en så kallad kontrollpoäng, som visar på behovet av kontroll av aktiviteten. Livmedelsanläggningar som har viss kontaktmaterialsverksamhet kommer att ange kontaktmaterial som en aktivitet. Senast den 1 juli 2024 ska du som tillverkar, förädlar eller importerar kontaktmaterial registrera din verksamhet till din kontrollmyndighet. Kontaktmaterial ingår i e-tjänsten för nyregistrering och ändring hos de kontrollmyndigheter som använder e-tjänsten.

En annan förändring är att snusliknande produkter, det vill säga tobaksfria produkter med eller utan nikotin, kommer att ingå i aktiviteten Beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak.

Den 1 januari ändras även Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LIVSFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Ändringarna innebär att registrerade kontaktmaterialverksamheter och verksamheter som tillverkar snusliknande produkter omfattas av föreskrifterna.

Förändringarna remitterades under sommaren 2023 till både bransch och kontrollmyndigheter. Utifrån remissynpunkterna har Livsmedelsverket gjort fler beräkningar och justerat kontrollpoängsintervallerna, det vill säga hur ofta olika typer av företag kontrolleras, så att de speglar riskerna bättre. Livsmedelsverket har också beslutat om en nedre gräns för när kontaktmaterialaktiviteter ska anges för livsmedelsanläggningar. Den nedre gränsen är samma som gäller för när en kontaktmaterialverksamhet ska registreras, se LIVSFS 2023:5 för mer information. Livsmedelsverket har även förtydligat vissa saker i vägledningen utifrån remissynpunkterna.

Livsmedelsverket kommer att uppdatera vägledningstexterna med beskrivningar om riskklassning av kontaktmaterialverksamheter.

Den 12:e december, kl 9-12, håller Livsmedelsverket ett SamBA-möte (Samrådsgrupper med bransch och andra aktörer) inriktat på kontaktmaterial. I vanliga fall representeras företagen av branschorganisationerna, men den här gången är även enskilda företag välkomna att delta. Under mötet kommer Livsmedelsverket att informera om vad som gäller för registrering och riskklassning av kontaktmaterialverksamheter. Mötet hålls digitalt via Teams. Anmäl dig senast den 8:e december till sarbab@slv.se.

Preliminär agenda för SamBA-mötet

  • Registreringsföreskrifter för kontaktmaterialverksamheter
  • Nya riskklassningsmodellen
  • Regeringsuppdrag - PFAS
  • Förhandlingsarbetet - vad händer i Bryssel?

Föreskrifter

LIVSFS 2023:2 (livsmedelsverket.se)
LIVSFS 2023:5 (livsmedelsverket.se)