Ny vägledning om traditionell mognadslagring av ost

2023-12-21

I somras publicerades ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter som gör det möjligt för svenska livsmedelsföretagare att lagra ost enligt traditionella metoder. Nu finns en ny vägledning om traditionell mognadslagring av ost i jordkällare, grottor och liknande utrymmen publicerad i Kontrollwiki - Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Genom Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) möjliggörs undantag från vissa krav i förordning (EG) nr 852/2004 för livsmedelsföretag som vill lagra ostar traditionellt. För att omfattas av undantaget krävs att livsmedelsföretaget har särskilda rutiner för att säkerställa en tillräckligt god hygien.

Den nya vägledningen tar upp vilka risker som är aktuella och vad företagen behöver tänka på i de särskilda rutiner som de ska upprätta. Eftersom vägledningen enbart handlar om själva mognadslagringen bör den läsas tillsammans med branschriktlinjerna för hantverksmässig tillverkning av mejeriprodukter och fäbodnäringens branschriktlinjer till god hygienpraxis.