Ny branschriktlinje om vinproduktion i Sverige

2023-11-30

Föreningen Svenskt Vin har tagit fram Branschriktlinjer för vinproduktion i Sverige och de finns nu tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats. Företag som berörs av dessa branschriktlinjer är främst svenska vinproducenter.

Branschorganisationen Föreningen Svenskt Vin har tagit fram helt nya branschriktlinjer som omfattar svensk vinproduktion från odling av druvor till buteljering och märkning, med huvudfokus på produktion av vin. Avsnittet om märkning innehåller även de nya kraven på märkning med ingrediensförteckning och näringsdeklaration för vin som är producerat från och med den 8 december i år.

Om branschriktlinjer

Branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. Branschriktlinjer tas fram i samråd med Livsmedelsverket som ser till att de uppfyller kraven i lagstiftningen och andra formella krav. När Livsmedelsverket godkänt branschriktlinjerna publiceras de på Livsmedelsverkets webbplats. Om riktlinjerna omfattar hygienbestämmelser publiceras de även i EU-kommissionen databas. Riktlinjerna ska utarbetas, spridas och hållas aktuella av branschen.