Ny branschriktlinje för alger

2024-02-23

Branschorganisationen Svenskt vattenbruk och sjömat har tagit fram Branschriktlinjer för alger i Sverige och de finns nu tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats. Företag som berörs av dessa branschriktlinjer är främst svenska odlare av alger.

Branschorganisationen Svenskt vattenbruk och sjömat har tagit fram helt nya branschriktlinjer som omfattar primärproduktion av alger. Den innefattar hygienisk hantering från odlingsförberedelser och utsättning i odlingsområdet till sortering, paketering och märkning.

Om branschriktlinjer

Branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. Branschriktlinjer tas fram i samråd med Livsmedelsverket som ser till att de uppfyller kraven i lagstiftningen och andra formella krav. När Livsmedelsverket godkänt branschriktlinjerna publiceras de på Livsmedelsverkets webbplats. Om riktlinjerna omfattar hygienbestämmelser publiceras de även i EU-kommissionen databas.

Riktlinjerna ska utarbetas, spridas och hållas aktuella av branschen.
Riktlinjerna ger råd till företag och andra om hur de kan leva upp till lagkraven, men är också ett stöd för kontrollpersonal. Branschriktlinjer motsvarar kraven i lagstiftningen men kan i vissa fall ställa högre krav. En livsmedelsföretagare bedöms därför uppfylla lagstiftningens mål om den följer relevant branschriktlinje. Även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan kan ha nytta av riktlinjerna.