Livsmedelsverket välkomnar utredning om kontrollorganisationen i livsmedelskedjan

2023-12-20

Regeringen har utsett en särskild utredare för att se över bland annat organiseringen av livsmedelskontrollen och hur den ska finansieras. Livsmedelsverket ser positivt på detta och kommer att bistå utredaren under dennes jobb.

Enligt regeringens pressmeddelande är syftet med utredningen att göra det enklare för företagen i livsmedelskedjan, vilket på sikt stärker konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Utredningens uppdrag är att

  • se över organisation och finansiering av kontrollen
  • se över möjlighet att öka rådgivning och stöd samt samverkan mellan kontrollmyndigheter
  • se över hur det är möjligt att främja de minsta livsmedelsföretagen med diversifierad verksamhet genom att anpassa regler och kontroll efter deras särskilda förutsättningar.

Livsmedelsverket har tidigare efterfrågat översyn

- Vi tycker det är bra att detta utreds. Livsmedelsverket har efterfrågat en översyn av många av de frågor som lyfts i direktiven till utredaren, säger Kristina Ohlsson, avdelningschef på Livsmedelsverket.

I regeringens pressmeddelande lyfts bland annat vikten av likvärdig kontroll över hela landet , något som Livsmedelverket jobbar mycket med. Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag den 31 mars 2025.

- Vi kommer att bistå utredaren på bästa sätt och ser fram emot att få ta del av resultatet så småningom, säger Kristina Ohlsson.