Livsmedelsverket: Ledarhundar bör kunna släppas in i matbutik och på restaurang

2023-12-28

Vägledningen om husdjur har reviderats och Livsmedelsverket är nu tydligare med att ledar- och assistenshundar bedöms utgöra en mycket låg risk för livsmedelsäkerheten och bör kunna följa med sin förare in i kundutrymmen i livsmedelsbutiker och serveringar. 

- Det har rått en viss osäkerhet kring detta tidigare och därför förtydligar vi nu vår vägledning, säger Alexander Sobestiansky, Livsmedelsverket.

Det finns regler kring hur husdjur får vistas i närheten av livsmedel. Vanligtvis får inte hundar vistas i lokaler där livsmedel hanteras.

Men att man inte tillåter hundar i allmänhet i sina lokaler betyder inte att man bör avvisa den som har en ledar- eller assistenthund. Livsmedelsverket bedömer att hygienriskerna med att tillåta den typen av hundar i kundutrymmen är väldigt låga. Dels finns ett begränsat antal av ledar- och assistenthundar, dels står sådana hundar ofta under mycket god kontroll av sina ägare.

- Om en livsmedelsföretagare bedömer att ledar- eller assistenthundar inte kan komma in i kundutrymmena på grund av hygienrisken, bör man i stället se efter hur man kan anpassa sina lokaler så att de blir tillgängliga även för kunder med ledarhund, säger Alexander Sobestiansky.