Kontroll av DoC-dokument för kontaktmaterial av plast blir kontrollprojekt 2025

2024-06-19

En av de saker som livsmedelskontrollen har möjlighet att fokusera extra på under 2025 blir kontroll av kontaktmaterial av plast. Det handlar om att kontrollera Förklaringen om överensstämmelse (Declaration of Compliance, DoC).

Under 2024 och 2025 finns ett så kallat Operativt mål för livsmedelskontrollen i Sverige som handlar om kontroll av kontaktmaterialverksamheter. Inom detta operativa mål finns fokuserade insatser – så kallade kontrollprojekt. Nu har Livsmedelsverket beslutat att kontrollprojektet nästa år kommer att handla om förklaring om överensstämmelse, Declaration of Compliance (DoC), och tillhörande styrkande handlingar för kontaktmaterial av plast hos kontaktmaterialverksamheter. Detta i enlighet med förordning (EU) nr 10/2011.

Kontrollprojektet berör dig som tillverkar, förädlar eller importerar kontaktmaterial av plast och som ska vara registrerade hos kontrollmyndigheten. Du som är kontaktmaterialföretagare kan också få kontroll enligt det mer övergripande operativa målet som handlar om att kontrollera att ditt företag ser till att de kontaktmaterial ni tillhandahåller uppfyller relevanta krav i kontaktmateriallagstiftningen.

Verksamheter som ska registreras hos kontrollmyndigheten innan den 1 juli

I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2023:5) anges att verksamheter som tillverkar, förädlar eller från tredje land importerar kontaktmaterial ska anmäla verksamheten så att den kan registreras. Detta ska ske innan den 1 juli 2024. Även livsmedelsverksamheter med tillverkning eller import av kontaktmaterial för vidare tillhandahållande kan få tillägg i riskklassningen för denna aktivitet. Dessa behöver inte registrera sig en gång till hos kontrollmyndigheten. Se Kontrollwiki där informationen nyligen uppdaterats med fler exempel på verksamheter som behöver respektive inte behöver registrera sig. Det finns även ny information gällande pågående kontaktmaterialverksamhet som borde vara registrerad.